Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg

Vanaf 14 mei gaat de nieuwe Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) van het Ministerie van VWS in werking. Ook aanbieders van welzijn kunnen gebruikmaken van deze regeling. Slimme zorgtechnologie ondersteunt je in huis, ontlast je als mantelzorger of verlicht het werk in zorg en welzijn. Ben jij een aanbieder van zorg of welzijn? En wil je samenwerken om met behulp van slimme zorgtechnologie de zorg of welzijn te verbeteren? Aanbieders kunnen tot €25.000 subsidie krijgen wanneer ze in de beginfase zitten en tot €750.000 voor het evalueren en opschalen van een bestaand idee.

Movisie ondersteunt een netwerk van professionals en experts die zich hard maken voor goed digitaal sociaal werk, digitale inclusie en digitaal vakmanschap. Hierbij is Jasmijn Pronk betrokken: ‘Het leven van mensen is voor een groot deel online. Technologie biedt kansen voor het sociaal werk om toegankelijker te zijn, laagdrempelig in contact te komen met mensen met een hulpvraag en nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor is visie nodig op digitale hulpverlening, vakmanschap van professionals en technologie die vertrekt vanuit het perspectief van inwoners. De STOZ is bedoeld om een impuls te geven aan de inzet van digitale of hybride processen in zorg en ondersteuning en die zelfstandigheid bevorderen en medewerkers ontlasten.’

Meer welzijnsorganisaties

Jasmijn Pronk: ‘Van de vorige stimuleringsregeling, SET, is maar beperkt gebruik gemaakt door organisaties uit het sociaal domein. Het ministerie wil met deze nieuwe regeling meer welzijnsorganisaties bereiken. Naast de ontwikkelingen in zorgtechnologie, merken we dat steeds meer sociaal werk organisaties technologie inzetten of dat meer willen doen. De regeling biedt mogelijkheden voor sociaal werk organisaties die hierin nog aan het begin staan, maar ook voor initiatieven die al ontwikkeld zijn, voor evaluatie en opschaling. De STOZ is dus een mooie kans voor organisaties die hier stappen in willen zetten.’

Voorbeelden

Wie dus als aanbieder van zorg of ondersteuning wil samenwerken met andere aanbieders en een inkoper aan het anders organiseren van zorg of ondersteuning via de inzet van digitale of hybride processen, kan de voorwaarden doornemen om te zien of de STOZ mogelijk iets voor jou en je samenwerkingsverband is. Op de informatiesite van de STOZ zijn goede voorbeelden te vinden, zoals: blended ondersteuning Stichting Buurtteamorganisatie volwassenen NijmegenEmergis in Zeeland en het Rotterdamse ‘Samen beslissen met e-health’.

Het loket voor subsidies opent 14 mei voor aanvragen.

Meer informatie