Een streep zetten door discriminatie, zo doe je dat!

3 augustus 2018

Op 4 augustus, de dag van de Canal Parade in Amsterdam, spreken tal van organisaties in Nederland zich uit tegen discriminatie door mee te doen aan de landelijke campagne ‘Zet een streep door discriminatie’. Movisie en partners hebben diverse tools ontwikkeld waarmee mensen en organisaties die streep door discriminatie ook kúnnen zetten.

Thumbnail

 

 

Discriminatie is een onderwerp dat onze samenleving raakt en veel Nederlanders hechten belang aan de bestrijding ervan. Maar hoe pak je discriminatie aan? Wat kunnen organisaties en individuen concreet doen?
Movisie en partners ontwikkelden de afgelopen jaren meerdere handreikingen waarmee je concreet discriminatie op verschillende gronden tegen kunt gaan. De campagne ‘Zet een streep door discriminatie’ is een goede aanleiding om enkele van deze tools voor het voetlicht te brengen. Hieronder een kleine greep:

 • Doing it for optimal impact
  Boekje met praktische tips om effectiever voorlichting te geven over seksuele- en genderdiversiteit op scholen, en daarmee discriminatie van LHBTI’s  tegen te gaan. Het boekje is samengesteld op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis over wat werkt bij voorlichting, training of andere vormen van educatie. De focus ligt op LHBTI en het (middelbare) onderwijs. LHBTI-jongeren zijn een extra kwetsbare groep die extra aandacht vraagt. Het boekje is bestemd voor personen die bijvoorbeeld vanuit een LHBTI-organisatie voorlichting geven of educatie verzorgen over LHBTI in zorg en welzijn en meer effect willen bereiken.

 • Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten
  In deze handreiking lees je wat discriminatie is en hoe je als gemeente kunt bijdragen aan de aanpak ervan. Je vindt onder meer een stappenplan voor het ontwikkelen van beleid, voorbeelden van interventies die uitgerold kunnen worden in je gemeente en tips om de effectiviteit van het beleid te toetsen. Deze handreiking sluit aan op de resultaten van een onderzoek naar de visie van gemeenten op lokaal antidiscriminatiebeleid dat Movisie in 2017 in opdracht van het ministerie van BZK deed.

 • Praat met mij
  Respectvol en ‘discriminatievrij’ in gesprek gaan met mensen met een beperking over hoe zij hulp en ondersteuning ervaren, hoe doe je dat? Hiervoor is de gereedschapskist 'Praat met mij' ontwikkeld. In de gereedschapskist vind je vier simpele methoden om mensen met een licht verstandelijke beperking een stem te geven en daarmee mee te laten praten over beleid en hulp. Zo kunnen zij hun ervaring en ideeën delen met beleidsmakers en professionals.

 • Tips voor interventies gericht op het voorkomen van discriminatie
  Wat moet je wel of niet doen bij het voorkomen van discriminatie op het gebied van etniciteit en religie? Op basis van een viertal uitgebreide literatuuronderzoeken publiceerde Kennisplatform Integratie & Samenleving op de eigen website een handzaam artikel met korte achtergrondinformatie en do’s en don’ts. Voorbeeld van zo’n tip: ‘Mensen die het erg vinden als ze zelf vooroordelen hebben en geconfronteerd worden met hun eigen vooroordelen, zullen zich vaak daarna inspannen om hun eigen vooroordelen te voorkomen. Je kunt mensen confronteren door hen bijvoorbeeld een testje te laten doen.

 • Discriminatiemeldwijzer
  Discriminatie op grond van afkomst, nationaliteit, leeftijd, beperking, geslacht, seksuele voorkeur, religie of chronische ziekte. Lang niet iedereen die met discriminatie te maken krijgt, meldt dat bij een instantie. Mensen denken soms dat dat toch geen zin heeft of ze hebben geen idee waar ze met hun klacht terecht moeten. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving maakte een discriminatiemeldwijzer waarop helder is uitgelegd wanneer er sprake is van discriminatie en waar je er melding van kunt doen.

  De campagne ‘Zet een streep door discriminatie' is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Kijk voor meer informatie op www.zeteenstreepdoordiscriminatie.nl