Stress door combinatie betaald werk en onbetaald zorg

Alliantie trekt aan de bel met campagne #HetWerktNiet

15 september 2021

Ben jij een werkende ouder of mantelzorger? Dan is er een grote kans dat je wel eens stress ervaart door de combinatie van betaald werk en onbetaalde zorg. Een alliantie bestaande uit Movisie, Women Inc., Bureau Clara Wichmann, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad, staat de komende maand stil bij deze stress.

De belangrijkste boodschap? Het ligt niet aan jou. De overheid moet haar verantwoordelijkheid pakken en structurele veranderingen doorvoeren voor de kinderopvang, mantelzorg en verlofregelingen voor ouders. Tot die tijd biedt de alliantie tools op de website ditwerktwel.nl en door het gesprek over jouw werk/zorgverdeling te faciliteren.

Hoe zit het precies?

Vorig jaar hebben we Motivaction de opdracht gegeven groot onderzoek te doen naar de situatie rondom werk en zorg in Nederland. De belangrijkste conclusie hiervan was: #HetWerktNiet. Meer dan ⅓ van de ouders in Nederland gaf bijvoorbeeld aan stress te ervaren door de combinatie van werk en zorg. Dit percentage halveert echter wanneer ​​kinderopvang (zo goed als) gratis zou zijn. En dat is precies één van de veranderingen in het systeem waarvoor wij pleiten. Daarnaast roepen we de overheid op tot financiële waardering voor mantelzorgers: er zijn 750.000 mantelzorgers in Nederland zwaar- of zelfs overbelast, en tot verruiming van de verlofregelingen voor ouders. Wanneer het ouderschapsverlof bijvoorbeeld 100% betaald zou worden door de overheid, zou een derde van alle ouders zich minder financiële zorgen maken.

Bekijk de resultaten van het onderzoek

Wat kan jij doen?

Nogmaals: de grotere oplossing voor dit probleem ligt bij de overheid. Toch zijn er ook dingen die jij vandaag al kunt doen om jouw persoonlijke situatie te verbeteren. Zo kun je met andere mensen in gesprek in een van onze vele aanTafel sessies, waarin andere mensen je een luisterend oor bieden en je met elkaar eventueel tips kan uitwisselen. Ook kun je online aan de slag met het inzichtelijk maken van je taakverdeling, of berekenen wat meer of minder uur werken betekent voor jouw portemonnee. 

Bekijk de tools

Tot slot: praten over de situatie helpt. Daarom faciliteren wij graag het gesprek over jouw verdeling van werk en zorg op onze social media. Laat bijvoorbeeld weten hoe jouw verdeling eruit ziet, bij welke politieke veranderingen jij gebaat bent en tag die hardwerkende vader die jij meer tijd met z’n kinderen gunt.

werktwel

Alliantie

Ditwerktwel.nl is het initiatief van een alliantie bestaande uit WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad. Gezamenlijk streven wij naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.

Ditwerktwel.nl richt zich voornamelijk op vrouwen in een financieel kwetsbare situatie. Specifiek op moeders en/of mantelzorgers die een stap willen maken naar (meer en/of beter) betaald werk en daarmee naar economische zelfstandigheid, maar die belemmeringen ervaren bij het nemen van deze stap. Deze belemmeringen worden bijvoorbeeld gevormd door:

  • laaggeletterdheid;
  • het missen van een startkwalificatie;
  • het hebben van een (arbeids)beperking;
  • discriminatie op grond van gender, leeftijd, beperkingen, zwangerschap of pril moederschap, migranten- of vluchtelingenachtergrond;
  • een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (verouderde opleiding/ werkervaring);
  • geen toegang tot kinderopvang;
  • gebrek aan passende respijtzorg.

Bezoek ditwerktwel.nl