Studiekringen50Plus: persoonlijke verrijking en ontmoeting staan centraal

3 april 2019

De interventie Studiekringen50Plus helpt 50-plussers om te blijven leren en op de hoogte te blijven van maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zorgt de interventie ervoor dat zij in contact komen met anderen. De interventie is door praktijkbeoordelaars erkend als Goed beschreven en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

Een Studiekring is een vaste groep ouderen van 10 tot 15 mensen die doorgaans eens per week of om de veertien dagen bij elkaar komen om een gezamenlijk gekozen (actueel) onderwerp met elkaar te bespreken. Hier komen twee belangrijke elementen voor ouderen bij elkaar: blijven leren, binnen een sociale groep. Een Studiekring is een laagdrempelige activiteit waar persoonlijke verrijking, geestelijk actief zijn, gezelligheid en ontmoeting samen komen en centraal staan.

Bekijk de interventiebeschrijving

Positieve invloed

Deelnemers aan Studiekringen houden hun geest actief door zich samen met anderen te verdiepen in nieuwe kennis en deze te delen en uit te wisselen. Met als uiteindelijke doel dat deelnemers een bredere blik krijgen en zich ‘geestelijk rijker’ voelen. Deelnemers ervaren een positieve invloed op hun cognitieve en sociale gezondheid, voelen zich maatschappelijk verbonden, mondiger en meer betrokken bij de samenleving.

Sterke punten

De sterke punten van de interventie zijn volgens de praktijkbeoordelaars onder andere de langdurige ervaring met de interventie (meer dan 20 jaar) en de positieve evaluaties van deelnemers en betrokkenen. De interventie kan, na een periode met ondersteuning, door senioren zelf uitgevoerd worden en is daarmee niet afhankelijk van externe financiering. Dit sluit aan bij huidige generatie senioren.

De interventie Studiekringen50Plus is erkend als Goed beschreven en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.