Sturen op lhbti+ vriendelijk subsidiebeleid

Handreiking voor Roze 50+-ambassadeurs

20 april 2020

Een prettige en sociaal veilige omgeving voor oudere lhbti+ personen. Gemeenten kunnen daaraan bijdragen door lhbti+ vriendelijk werken als voorwaarde op te nemen in hun subsidieregeling. Maar hoe stimuleer je gemeenten om dat te doen? Daarover gaat een onlangs verschenen handreiking voor Roze 50+-ambassadeurs.

Een wijkcentrum waar je je als oudere lhbti+ persoon welkom voelt. Een thuiszorgmedewerker die open staat voor lhbti+ personen. Of bijvoorbeeld een activiteitencentrum waar specifiek aandacht wordt besteed aan lhbti+ vriendelijkheid. Het is niet vanzelfsprekend. Vertegenwoordigers van lhbti+ organisaties, zoals Roze 50+ willen daar verandering in brengen. Een gebruikelijke en goede strategie is om met organisaties in gesprek te gaan en ze te laten inzien dat inclusief beleid voor (oudere) lhbti+ personen wenselijk en noodzakelijk is.

Voorwaarden

Maar er zijn meer mogelijkheden, zo is te lezen in ‘Sturen op LHBTI-vriendelijk subsidiebeleid’, een nieuwe handreiking voor Roze 50+-ambassadeurs. Je kunt gemeenten bijvoorbeeld stimuleren om aan het verstrekken van subsidie en opdrachten aan organisaties voorwaarden in te bouwen: werk inclusief, ook als het oudere lhbti+ personen betreft. Een aantal gemeenten, met name sommige Regenboogsteden, werkt al zo. De handreiking schetst welke stappen je kunt zetten om dat voor elkaar te krijgen. Elke stap wordt toegelicht en uitgewerkt. Zoals deze: zoek naar politieke steun: ‘Zoek uit welke politieke partijen in hun partijprogramma aandacht besteden aan diversiteit, inclusie en/of seksuele en genderdiversiteit. Via deze partijen kun je invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld in aanloop naar de verkiezingen, door te zorgen dat lhbti+ vriendelijke standpunten worden opgenomen in de programma’s.’

Praktijkvoorbeeld

De handreiking bevat een voorbeeld van een succesvolle lobby om inclusie in beleid verankerd te krijgen. In Limburg sloegen verschillende maatschappelijke organisaties de handen ineen en stelden een Diversiteitspact op. Daaraan deden vele organisaties mee die staan voor een diverse samenleving, van het COC Limburg tot Vluchtelingenwerk en organisaties van jongeren, ouderen, bi-culturele minderheden en lichamelijk en verstandelijk beperkten.

Naar de handreiking

De handreiking is een samenwerkingsproject van Movisie en Roze 50+, een organisatie die de leefsituatie, de gezondheid en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender 50-plussers (lhbt-personen) wil verbeteren.