Succesvolle Alliantie Verandering van binnenuit krijgt vervolg

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil een vervolg op de Alliantie Verandering van binnenuit van Movisie en het consortium Zelfbeschikking. De minister nodigt hen samen met de nieuwe partner LCC+ uit voor een nieuw strategisch partnerschap, de Alliantie Verandering van Binnenuit 2.0. Projectleider Hilde Bakker: ‘Ons doel is uiteindelijk het realiseren van gendergelijkheid en lhbti+ gelijkheid in de Nederlandse samenleving. Dit doen we op de terreinen van onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg en leefvormen.’

Bevlogen, betrokken en ervaren

De Alliantie Verandering van binnenuit bestaat uit bevlogen, betrokken en ervaren medewerkers van organisaties die vaak al decennia bezig zijn met de thema’s gendergerelateerd geweld en seksuele diversiteit. Zeven organisaties hebben in 2018 hun krachten gebundeld onder de noemer ‘Consortium Zelfbeschikking’. Het gaat om het Inspraakorgaan Turken (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische associaties in Nederland (FSAN), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereniging in Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON).

Ahmet Azdural, directeur IOT en  coördinator Consortium Zelfbeschikking: ‘Onze strategie is verandering van binnenuit in gesloten gemeenschappen. Met subsidie van het ministerie van OCW, hebben we ruim 700 bijeenkomsten binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen georganiseerd. Daarbij combineerden we ons netwerk en onze praktijkkennis met de expertise en kennis van Movisie. We gaven eveneens workshops aan tientallen professionals en informele intermediairs  uit lokale organisaties om meer samen te werken bij de problemen rond veiligheid en ongelijkheid. Gemeenteambtenaren en professionals zijn onontbeerlijk in dit proces.’

2.0: succes smaakt naar meer

Ahmet Azdural: ‘De alliantie heeft in de periode 2018-2022 laten zien hoe zij met succes sociale acceptatie van gendergelijkheid en lhbti+ gelijkheid bevordert en ook de sociale veiligheid van vrouwen en lhbti+ personen binnen gesloten gemeenschappen stimuleert. Een veranderingsproces kost echter tijd en we zijn daarom blij de komende vijf jaar aan dit proces een vervolg aan te kunnen geven, de Alliantie Verandering van binnenuit 2.0.’

Nieuwe partner is LCC+, een samenwerkingsverband van christelijke lhbti+ initiatieven en organisaties die projecten uitvoert om de sociale acceptatie van ook een aantal jongere voortrekkers/gespreksleiders die we (individueel) coachen. Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van de LCC+ stuurgroep: ‘We hebben tijdens corona gemerkt dat door in te zetten op social media, we met video’s en verhalen veel christelijke jongeren en ouders en omstanders hebben kunnen bereiken, die we fysiek minder goed bereiken. En de video’s zijn ideaal materiaal bij fysieke ontmoetingen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

Wat is de rol van Movisie?

Om te zorgen voor een zo groot mogelijk effect van Verandering van binnenuit, delen de acht betrokken organisaties hun kennis, organiseren zij scholing voor de gespreksleiders en trainers, en maken zij gebruik van wetenschappelijke kennis over ‘wat werkt’, die Movisie de afgelopen jaren heeft verzameld en die het kennisinstituut vertaalt naar handige tips voor de praktijk.

Hilde Bakker: ‘Samen met collega Siham El Moussaoui ben ik projectleider. Movisie is daarnaast penvoerder en coördineert de communicatie van de Alliantie Verandering van Binnenuit 2.0. Ook zorgt Movisie voor de evaluatie van de bijeenkomsten door het Consortium zelfbeschikking en LCC+.’

Lees meer over Verandering van binnenuit