Succesvolle implementatie sociale interventie vraagt analyse en maatwerk

8 februari 2018

In de week van de implementatie lanceert Movisie het dossier Wat werkt bij implementatie van sociale interventies. Implementatie vraagt om maatwerk, er bestaat geen kant-en-klare aanpak die altijd werkt, zo luidt de bevinding van onderzoekers van der Zwet en de Groot. Zij verzamelden kennis uit wetenschappelijk onderzoek over wat werkt bij implementatie van een interventie (bijvoorbeeld een methode of programma) in het sociale domein.

In het dossier staan de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle implementatie beschreven.

Bekijk dossier en infographic

‘We zien dat steeds meer interventies in het sociale domein goed beschreven, goed onderbouwd en geëvalueerd zijn. Dat is goed, want professionals kunnen daarmee burgers en cliënten nog beter ondersteunen. Maar we zien ook dat nog teveel van deze interventies op de plank van de eigenaar blijven liggen, terwijl de interventies het verdienen om door zoveel mogelijk andere organisaties te worden toegepast. Daarom zijn we gaan onderzoeken wat werkt bij het succesvol implementeren van sociale interventies,’ aldus onderzoeker Effectiviteit en vakmanschap, Renske van der Zwet.

Planmatige aanpak cruciaal

Een planmatige aanpak is cruciaal volgens Nada de Groot. ‘Implementatie is een stapsgewijs proces dat in een aantal fasen verloopt. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor alle factoren die het implementatieproces kunnen beïnvloeden, zoals de complexiteit van de interventie, de veranderings-bereidheid van de medewerkers of de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein.’

’Het is belangrijk om te leren van ervaringen en het implementatieplan bij te stellen indien nodig’

‘Een planmatige aanpak begint bijvoorbeeld met een analyse van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed kunnen zijn op het implementatieproces. Op basis hiervan kun je vervolgens passende implementatieactiviteiten selecteren die aansluiten bij de uitkomsten van deze analyse. Samen vormen deze het implementatieplan. Overigens betekent planmatig werken niet dat een plan in beton is gegoten. Het is ook belangrijk om te leren van ervaringen en het implementatieplan bij te stellen indien nodig.’

Quickscan en toolkit implementatie

Naast het Wat werkt bij-dossier heeft Movisie een Toolkit Implementatie ontwikkeld die interventie-ontwikkelaars en organisaties helpt bij het verspreiden en implementeren van hun sociale interventie. In deze toolkit staat praktische informatie over elke fase van het implementatieproces, aangevuld met handige tips en checklists. Om te checken hoe goed je scoort op de belangrijkste succesfactoren voor implementatie, is er de Implementatie-Quickscan. Via deze Quickscan krijgen ontwikkelaars en organisaties snel inzicht in wat er goed gaat en waar er nog verbeteringen mogelijk zijn.