Survey: Hulpverlenen aan LHBTI-cliënten bij huiselijk geweld en kindermishandeling

3 september 2021

Uit de laatste prevalentiemonitor (2020) van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en uit ander recent onderzoek blijkt dat LHBTI-personen vaak te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze survey willen we peilen op welke wijze professionals deze doelgroep bereiken, hulp bieden en welke specifieke bouwstenen van belang zijn voor de hulp aan deze doelgroep.

De uitkomsten van deze survey worden (anoniem) verwerkt in een handreiking voor sociaal professionals, zoals hulpverleners in een wijkteam, maatschappelijk werk, vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, reclassering.

Wij zijn benieuwd naar de praktijkervaringen van hulpverleners. Daarom willen we hulpverleners uit het sociaal werk vragen om deze vragenlijst in te vullen. Met het invullen van de vragenlijst ben je ongeveer 15 minuten bezig. Alvast hartelijk bedankt voor het doorsturen en voor het invullen!

Vul de survey in