De taakverdeling van Vaders van Nu

artikel - 1 september 2014

We gaan richting een participatiesamenleving. De regering wil dat we meer voor elkaar gaan zorgen en dat meer vrouwen gaan werken. Maar hoe organiseren we dat samen? Movisie is via de Participatieprijs op zoek naar inspirerende projecten en aanpakken die vorm geven aan het nieuwe verdelen van zorg en werk. Kiyomid van der Veer sprak voor Movisie vaders over hoe zij arbeid, zorg, huishoudtaken en vrije tijd met hun partner verdelen. Ook onderzocht zij wat volgens onderzoekers nodig is om het ‘nieuwe verdelen’ zo te realiseren dat de kwaliteit van ons leven er straks niet op achteruit gaat.

Vader Guillaume: ‘Wat wil je dan precies weten? Waarom wij het zo verdeeld hebben? Want dat is gewoon niet echt iets waar je over nadenkt. Het is een natuurlijke rolverdeling.’

Mannenklussen en vrouwenklussen

De meeste mensen denken niet na over hun verdeling, de taken verdelen zich op een organische manier vanzelf tussen de partners. Ieder pakt op waar hij of zij goed in is. Toch lijkt deze vanzelfsprekende taakverdeling cultureel en door gender bepaald. Culturele verwachtingspatronen leiden tot de verwachting over welke partner beter is in bepaalde taken dan de ander. Vader Haris: ‘Mannenklussen bij de mannen. Vrouwenklussen bij de vrouwen.’ Dit leidt tot toenemende genderverschillen in de verdeling van de taken. Kleinere, structurele en fysiek minder zware klussen zijn vaak toebedeeld aan vrouwen terwijl mannen zich wat meer bemoeien met de zwaardere en minder structurele taken. Zowel mannen als vrouwen worden in Nederland geacht bij te dragen in hun genderspecifieke (huishoud)taken. ‘Toen we van Suriname naar Nederland verhuisden ben ik langzamerhand meer in het huishouden gaan doen. Want in Nederland hoort dit meer’, zegt vader Alwien.

Tegen een muur lopen

Mannen en vrouwen willen allebei graag een gelijkere verdeling maar uit onderzoek blijkt dat beiden zich aan de andere kant meer verantwoordelijk voelen voor traditionele genderspecifieke taken. Vader Pieter over schoonmaken: ‘Mijn vrouw vindt het niet erg. Ze vindt het leuk. Nou, leuk weet ik eigenlijk niet. Maar ze doet het. We hebben het er niet echt over gehad. Ik denk niet dat welke vrouw dan ook het leuk vindt, maar goed. Het hoort erbij hé.’ Sommige vaders zeggen tegen een muur te lopen als ze willen helpen bij taken waar hun partner zich meer verantwoordelijk voor voelt. Bob: ‘Als ik aan het koken was, dan werden de pannen en lepels toch wel een beetje toegeëigend door mijn vrouw.’ Het verantwoordelijkheidsgevoel dat bepaalde taken op de ‘goede’ manier moeten worden uitgevoerd staat ook anderen in de weg. Vader Jean-Paul: ‘Dan ging ik dweilen maar dan vond zij het niet goed genoeg. Dus dan ging zij het nog een keer doen. Aan de andere kant heb ik in het leger geleerd hoe je een bed moest opmaken, en vond ik dat zij dat niet op de goede manier deed. Op een gegeven moment hebben wij zelfs een contract opgesteld, wie wat ging doen maar vooral ook hoe het gedaan moest worden.'

Elkaar benadelen

Het gaat er bij een taakverdeling dus niet per se om wíe welke taak doet maar het gaat vooral om hóe de taak wordt ingevuld. Zoals vader Guillaume aangeeft voelt de verdeling van taken natuurlijk aan, wat het lastig maakt om dit gedrag te wijzigen. In de participatiesamenleving nemen vooral de zorgtaken toe, dus vragen de huidige culturele genderspecifieke taken om aandacht. Hoe zien wetenschappers dit? Vrouwen moeten taken en verantwoordelijkheden loslaten terwijl mannen meer zorgtaken moeten oppakken. Tolerantie en respect voor het maken van fouten stimuleert mannen en vrouwen om elkaar te helpen (Duyvendak en Stavenuiter 2004). Om elkaar de ruimte te gunnen zal iedereen zich bewust moeten worden van hun eigen rol in de aanvaarding en (her)productie van het dominante discours in de dag-tot-dag praktijken (Ghorashi 2013). Als we dit niet doen benadelen mannen en vrouwen elkaar. Mannen worden uitgesloten van de zorg voor kinderen/ouders/partners terwijl vrouwen door de hoeveelheid onbetaalde taken buiten de arbeidsmarkt geplaatst worden. De hoogste tijd dus voor ‘Het Nieuwe Verdelen’!

Movisie Participatieprijs 2014

‘Het Nieuwe Verdelen’ is het thema van de Movisie Participatieprijs 2014. Heeft u ook een project of initiatief dat bezig is met de manier waarop we in de participatiesamenleving taken met het gezin, familie, kennissen, de buurt, gemeente of met de gehele samenleving opnieuw kunnen verdelen? Meld u dan nu aan en maak kans op €2500,- en een op maat samengesteld pakket van workshops.

Iedere aanmelding krijgt in ieder geval een gratis workshop ‘Het ontwikkelen of verbeteren van uw sociale interventie; een praktische tool‘ en vermelding als praktijkvoorbeeld op de website van Movisie. Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/participatieprijs, twitter met ons mee op #hetnieuweverdelen of volg ons op facebook

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de motivaties van vaders voor de verdeling van arbeid, zorg en vrije tijd? Download dan de Engelstalige masterscriptie die Kiyomid van der Veer voor de VU schreef: Division of Tasks.

 

Reacties

Aanleg voor het huishouden en de opvoeding verschilt per persoon, het is de kunst het anders te regelen dan anderen en maatwerk te leveren: https://www.youtube.com/watch?v=M7v7y9s9byQ

Reageer op dit artikel

4 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.