Taal voor allemaal in Maastricht

Beter aansluiten bij alle burgers

16 juli 2018

Jongeren die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering of het doen van een beroep op jeugdzorg, kunnen aankloppen bij de gemeente. Sommige van deze jongeren hebben een licht verstandelijke beperking (LVB). De gemeente Maastricht wil iedereen zo goed mogelijk bereiken, maar heeft nu het idee dat dit onvoldoende gebeurt door de taal die ze gebruikt.

De taal zou onvoldoende aansluiten bij het begripsvermogen en de leefwereld van jongeren met LVB. Daarom startte de gemeente Maastricht met het project Taal voor allemaal. In het project Taal voor allemaal  ging de gemeente aan de slag met het omvormen van brieven aan inwoners. Met als doel om beter aan te sluiten op de taalmogelijkheden van (met name jonge) burgers die moeite hebben met lezen en leren. Zodat de dienstverlening van de gemeente beter aankomt en aansluit bij álle burgers. Op basis van een peiling is gekozen voor vier brieven die (ook) voor jongeren bedoeld zijn.

Rol jongeren

Jongeren hadden een actieve en heel belangrijke rol in het project. Als adviseurs van de projectgroep, als deelnemers in de peiling, als gesprekspartners van ambtenaren, en als testers van de brieven. Hun reacties waren enorm waardevol en leerzaam.

Taal voor allemaal ©

Taal voor allemaal © van Xavier Moonen werd gebruikt bij het herschrijven van de brieven. Taal voor allemaal is een methode voor: 1. het toepassen van taalregels, 2. het gebruik van beeldmateriaal en 3. het testen van informatieproducten door de beoogde lezersgroep(en). De taalregels binnen Taal voor allemaal gaan over woorden, spelling, zinnen, maar ook over bijvoorbeeld lettergrootte, regelafstand en uitlijning. Aandacht gaat uit naar het voorkomen van kinderachtigheid in de toonzetting en formulering.

Brieven van de gemeente zijn over het algemeen bestemd voor een diverse groep lezers met allerlei leesvaardigheden. Vandaar de keuze voor een getrapt model om aan álle ontvangers tegemoet te komen. De kern is kort en krachtig en voor iedere lezer te begrijpen en te bevatten, conform Taal voor allemaal ©. Extra informatie staat op een hoger leesniveau. Uit onderzoek blijkt dat mensen met meer leesvaardigheden geen problemen hebben met brieven die op een eenvoudiger manier geschreven zijn. Mits deze brieven niet kinderachtig zijn. Dat laatste geldt overigens voor alle lezers.

Nieuwe brieven scoren beter

Het project laat zien dat het omzetten van brieven naar een eenvoudiger taalniveau, in samenwerking met gebruikers uit de beoogde doelgroep, een verbetering is. Ambtenaren van de gemeente Maastricht zijn overtuigd geraakt van de meerwaarde ervan. Zij werden in sessies geïnformeerd en geïnspireerd over het belang van taal die aansluit bij de klant, over Taal voor allemaal © en over de opbrengsten van het project.

Advies

Sociale zaken Maastricht-Heuvelland gaat actief aan de slag met Taal voor allemaal. Dit naar aanleiding van het advies vanuit het project om de nieuwe brieven te gaan gebruiken, om andere taalproducten te gaan ‘hertalen’ en medewerkers te scholen in het toepassen van Taal voor allemaal ©.

Lees het complete rapport hier

Samenwerking en financiering ZonMw

De gemeente Maastricht werkte in dit project samen met Zuyd Hogeschool en Koraal. Het lectoraat 'Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking' verzorgde de projectleiding. ZonMw financierde het project.

Door: Enid Reichrath, juli 2018

Thumbnail