Talenten samen benutten: mensen met een beperking en vrijwilligerswerk

Project gemonitord

Mensen met een beperking doen minder vaak vrijwilligerswerk dan de gemiddelde Nederlander (Tineke Meulenkamp, 2015). Toch willen velen van hen dat graag. Het realiseren van vrijwilligerswerk voor deze doelgroep heeft wel een extra impuls nodig.

Movisie, landelijk kennis- en adviesbureau voor sociale vraagstukken, is daarom vorig jaar, samen met MEE IJsseloevers en Heliomare, en met steun van het Oranje Fonds het project ‘Talentvolle mensen met beperkingen actief in de buurt’ gestart. Daarbij wordt ingezet op duurzame (keten)samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties om de drempel naar vrijwilligerswerk te verlagen. Organisaties krijgen hulp bij het begeleiden van hun nieuwe vrijwilligers.

De ervaringen van de deelnemers samenwerkingspartners zijn nu onderzocht en gepresenteerd in een monitor. Daaruit blijkt dat de aanpak van het totale project helpt om de doelstelling te realiseren. Het project geeft mensen met een beperking inzicht in hun talenten, zorgt voor (keten)samenwerking tussen de professionele zorg- en welzijnsorganisaties en legt het contact met vrijwilligersorganisaties om hen te motiveren om deze doelgroep een plaats te bieden.

Ronald: 'Door mee te doen aan deze training vond ik vrijwilligerswerk bij De Fontein in Deventer. Ik help mee in het team dat 1 x per 14 dagen een maaltijd verzorgt voor mensen hier in de wijk. Dat vind ik ontzettend leuk!'

Empowerment

Eén van de belangrijkste onderdelen van de monitor is achterhalen hoe de cursus ‘Focus op talent’ heeft gewerkt. In die cursus ontdekken deelnemers wat hun talenten en wensen zijn om vervolgens kennis te maken met de brede mogelijkheden van vrijwilligerswerk. De deelnemers hebben de training als positief ervaren: het biedt ze meer zelfvertrouwen, zij ontmoeten nieuwe mensen, ontwikkelen vaardigheden en krijgen structuur in het leven. Een cursus waar empowerment dus centraal staat. Het lotgenotencontact bleek daarbij een zeer belangrijke factor te zijn. Bij sommige deelnemers leeft de wens om ook na de cursus nog samen te komen. Tevens blijkt uitbreiding van de training – in de vorm van meer bijeenkomsten of meer (individuele) begeleiding – wenselijk.

Download monitor

Goede matching

De deelnemers leren veel van het vrijwilligerswerk. Wel liepen ze soms aan tegen barrières die te maken hebben met hun specifieke beperking, met de organisatie zelf of met de houding die anderen hebben ten aanzien van mensen met een beperking. Om deze barrières te omzeilen zijn een goede matching tussen de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie en een goede voorbereiding voor de (medewerkers van) de vrijwilligersorganisatie essentieel.

Opbrengst en aandachtspunten

De deelnemende organisaties Mee IJsseloevers en Heliomare en hun partners zijn enthousiast over de training ‘Focus op talent’ en de positieve gevolgen die dit heeft voor de deelnemers. De cursus geeft begeleiders veel structuur en werkvormen om toe te passen. Flexibele inzet van de cursuselementen is gemakkelijk, waardoor maatwerk per groep mogelijk is. Toch zijn bepaalde elementen ook arbeidsintensief: het kost tijd en doorzettingsvermogen om deelnemers en vrijwilligersorganisaties te werven.

Toewijding

Vanuit de verschillende betrokken organisaties, de trainers en de deelnemers is echter een toewijding om de hoofddoelstelling van dit project te bereiken: meer mensen met een beperking kunnen vrijwilligerswerk doen waardoor ze actiever en zichtbaarder zijn in onze samenleving. Hierdoor komt stapvoets op de drie locaties een beweging op gang waarin verschillende organisaties met elkaar hun eigen talenten inzetten om de toegang tot het vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking te vergroten. De inzet van iedereen in dit project maakt zichtbaar dat het kan dat meer mensen vrijwilligerswerk gaan doen. Een opbrengst die door dit project mogelijk is gemaakt. Want de extra investering en aandacht hiervoor is wel nodig.

Downloaden

U kunt de monitor hier downloaden. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Els Hofman.