Teambuilding met koeien als toeschouwers

Twee teams van RIBW Overijssel aan de slag met onderlinge communicatie

Stel, je maakt deel uit van een nieuw wijkteam, dat is samengesteld uit verschillende disciplines. Je wordt als team geacht wijkgericht en zelfsturend te werken. Professionals uit twee teams uit Hardenberg van RIBW Groep Overijssel wilden elkaar eerst goed leren kennen en aan de onderlinge communicatie werken, voordat ze met elkaar aan de slag gaan.

Zo’n 600 medewerkers van RIBW Groep Overijssel volgen een leer/werktraject op het gebied van wijkgericht werken. MOVISIE begeleidt dit traject. Omdat cliënten voor dagbesteding en ambulante begeleiding straks een beroep moeten doen op de Wmo, krijgen RIBW’s een belangrijkere rol in de wijk. Binnen het leer/werktraject hebben de verschillende teams een aantal uur die ze vrij mogen besteden. De twee teams uit Hardenberg gaven aan behoefte te hebben aan een stukje teambuilding. Een logische keuze, volgens trainer Petra van Leeuwen: ‘Je kunt beter samenwerken in de buurt als je elkaars kwaliteiten kunt benutten.’

Een denkbeeldige rivier oversteken

Petra van Leeuwen en Maryse den Hollander, beide trainers voor het leer/werktraject, lieten de professionals een ervaringsspel doen. De teams werden opgesplitst in twee groepen. Met niets meer dan twee stokken moesten ze een denkbeeldige rivier met piranha’s oversteken. Het vraagstuk kon maar op één manier opgelost worden en overleggen mocht alleen in een speciaal ingericht communicatievak. De trainers observeerden het groepsproces en gingen na afloop met de teams in gesprek. Tot slot koppelden ze communicatietips uit verschillende literatuur aan de situaties die aan bod kwamen en werd besproken wat er in de toekomst anders kan.

‘Mensen zitten minder op hun eigen eilandje’

Mooie afspiegeling van de praktijk

‘Door het spel werd heel snel duidelijk hoe we met elkaar samenwerken’, zegt Arina de Jong. ‘We praatten veel, maar het was lastig om samen tot besluiten te komen. Dit merken we ook tijdens onze vergaderingen. Het was een mooie afspiegeling van hoe het er in de praktijk aan toe gaat. In deze ongedwongen sfeer was het makkelijker hierover te praten dan in de werkomgeving.’ Een paar weken na de teambuilding workshop ging het team op wijksafari, om de wijk door de ogen van de client/burger te bekijken. ‘Tijdens deze dag merkte ik al verschil, mensen zitten minder op hun eigen eilandje.’

Vertrouwen, verbinding en rust

Van het andere team was werkbegeleider Bianca de Keijzer de contactpersoon. ‘Er is de afgelopen tijd veel veranderd, er is een personeelswisseling geweest en we zijn overgegaan naar een nieuwe manier van werken. Tijdens het ervaringsspel leerden we elkaar te vertrouwen, we moesten samen naar de overkant. Het was goed te merken dat we de verbinding en de rust kunnen voelen. Ook was het fijn dat we na afloop onze krachten konden uitspreken en dat deze door collega’s werden bevestigd.’ In de praktijk merkt De Keijzer dat mensen het soms nog steeds moeilijk vinden om op een goede manier te communiceren. ‘Dat moet groeien en heeft tijd nodig. Tijdens vergaderingen pak ik regelmatig de map van MOVISIE erbij om collega’s op het belang van een goede communicatie te wijzen. Anders vorm je als team geen eenheid. We moeten de inzichten levendig houden, zodat ze niet wegebben.’

‘Zonder een goede communicatie vorm je als team geen eenheid’

Bewust stilstaan

Volgens Bianca de Keijzer is een teambuildingspel een goede manier om elkaar te leren kennen en verbinding te creëren. ‘Als een team nog samen moet groeien, is een ervaringsspel als dit een mooie start. Na afloop beaamde iedereen dat deze workshop heel goed voor ons is geweest.’ Ook Arina de Jong raadt het zeker aan: ‘Het is toch aftasten in het begin en iedereen heeft z’n eigen manier van werken. Door zo’n spel wordt helder hoe we het nu eigenlijk met z’n allen doen.’ De Jong voegt daar nog aan toe dat het goed zou zijn het een vervolg te geven. ‘Waar staan we over een paar maanden? Is er dan een verbetering of is de communicatie nog steeds hetzelfde? Het lijkt me goed om de dagelijkse gang van zaken om de zoveel tijd even los te laten om hier bewust bij stil te staan.’

Meer informatie

Wilt u meer weten over het leer/werktraject bij RIBW Groep Overijssel? Lees het artikel: Wijkgericht werken: Kwestie van doen? of neem contact op met Petra van Leeuwen of Maryse den Hollander.