Teams gezocht voor lerende praktijk ‘Eerlijke gesprekken’

15 maart 2022

Ben jij een professional of manager in het sociaal domein die met jouw team onder begeleiding van Movisie wil onderzoeken, leren en ontwikkelen? Wil je met je team bijdragen aan gelijkwaardigheid en transparantie voor eerlijke gesprekken met klanten? Zo ja, meld je dan aan voor de lerende praktijk ‘Eerlijke gesprekken'.

De focus van de lerende praktijk ligt op het contact tussen klant en professional, daarnaast reflecteer je samen met je collega’s op werkrelaties in de praktijk. We gaan in op de randvoorwaarden binnen de organisatie(cultuur). De uitkomsten vertalen we naar een tool die je kunt benutten in je werk.

Urgentie ‘eerlijke gesprekken’ 

Uit onderzoek blijkt dat professionals zich vaak niet bewust zijn van de machtsongelijkheid in de samenwerking met klanten. Het effect is dat de klant niet eerlijk aangeeft wat hij/zij denkt of voelt of wenst. Door de afhankelijkheidspositie geeft de klant sociaal wenselijke antwoorden. Hierdoor schat de professional de samenwerking positiever in dan de klant dat doet. Ook staan veel professionals zelf onvoldoende stil bij hun eigen behoeften en benoemen deze ook niet in het gesprek. Daarom is een verkenning nodig rondom het 'eerlijke' gesprek. Wat helpt om het eerlijke gesprek te durven voeren en naar je eigen aandeel te kijken in de interactie? Wat zijn condities in het werk die het eerlijke gesprek belemmeren of ondersteunen?  

In een eerlijk gesprek communiceert de professional transparant, stemt verwachtingen af en geeft en ontvangt feedback. Dit vraagt besef, zelfreflectie en lef van de professional (Onderzoek Berkvens en Koekkoek). We verkennen met professionals hoe je dit kunt leren en hoe je kunt experimenteren met de bouwstenen. Daarnaast onderzoeken we hoe de organisatie dit continue leerproces kan ondersteunen en stimuleren.

Wat gaan we doen in de lerende praktijk? 

We starten met een uitgebreide intake en stemmen doelen en werkwijze in gezamenlijkheid af. 
Teams worden meegenomen in de theorie met betrekking tot eerlijke gesprekken. Ze oefenen hiermee en passen dit toe in de praktijk. We benutten de praktijkervaringen en reflecties hierop voor de doorontwikkeling van een behulpzame tool.

Praktische informatie

Er zijn geen kosten aan het traject verbonden. Het traject duurt van september tot november/december. Het gaat om:

  • Een intakegesprek met het team en een manager en/of teamleider. Motivatie voor leren en ontwikkelen is van belang! Op basis hiervan kijken we of jullie het traject kunnen gaan starten.
  • Drie bijeenkomsten van een dagdeel (september, oktober, november 2022).
  • Tussendoor reflecteren de deelnemers regelmatig op de gesprekken met de klant en houden ze een dagboek bij.
  • We eindigen met een borgingssessie: wat versterkt en helpt binnen de organisatie om eerlijke gesprekken te blijven voeren.

Meedoen en/of vragen?

Neem contact op met Martha Talma, m.talma@movisie.nl of 06-55440597 of met Maryse den Hollander, m.denhollander@movisie.nl of 06-55440546.