Terug naar de basis – magazine over versterken van buurten

Terug naar de basis is een digitaal magazine over het verstevigen van de sociale basis. Met veel beeld en korte teksten wordt getoond voor welke opgaven gemeenten en burgers staan in buurten en wijken.

Op het Congrestival dat Movisie op 23 september 2022 op het Utrechtse Kanaleneiland organiseerde, benadrukte sociaal werker van het jaar Redouan El Khayari het belang om structurele problemen van de sociale basis aan te kaarten. Het magazine Terug naar de basis neemt dit ter harte. Voortbordurend op het Congrestival zoomt dit digitale tijdschrift in op een aantal zorgwekkende gaten en zwakke plekken in de sociale basis. Hoe zien die eruit, waar komen ze vandaan, en hoe zijn ze te counteren?

Veel beeld, korte teksten

Met veel beeld en korte teksten wordt getoond bijvoorbeeld hoe na de teloorgang van de buurthuizen nieuwe vormen zich manifesteren: het multifunctionele wijkgebouw, maar ook het selfmade buurthuis van een Somalische gemeenschap. Waar hapert de vorming van gemeenschappen en wat weten we over wat dan wel werkt? Wat zegt de wetenschap daarover, en: hoe werkt opbouwwerker Gerrit, tegenwoordig ‘bewonersconsulent’, daar nu aan? Van ‘toen’ kunnen we volgens Gerrit veel leren, vooral als het gaat om bewoners blijvend en ingebed te betrekken bij de buurt. Neem de buurtbudgetten waarbij bewoners mogen meebeslissen over welke projecten geld krijgen. ‘Sympathiek hoor, maar kun je niet veel beter bewoners van tevoren bij het maken van zulke projecten betrekken, kijken waar de behoeften in een wijk zijn, en waaraan eerder geld is besteed? En wat ze willen behouden?’ 

Je moeder woont ver weg

Het magazine is ingedeeld langs vier fundamenten die de sociale basis stutten: 1. de juiste voorzieningen, 2. de juiste mensen, 3. de juiste aanpakken, 4. de juiste huizen. Interessant is om te zien hoe bewoners met de tekorten van de sociale basis omgaan. Bijvoorbeeld: je moeder heeft zorg nodig maar ze woont te ver weg. Oplossingen variëren van je moeder in een woongroep onderbrengen tot het vinden van een ‘kangoeroe-woning’.

Download Terug naar de basis

Bijdragen: Marcel Ham, Robert Lagendijk, Lou Repetur, Radboud Engbersen, Natascha Notten, Judith Jansen.