Terugblik online congres: Samen integraal bouwen aan participatie

Participeren naar vermogen, waar mogelijk door betaald werk, heeft positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd zien we dat mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte en een grote afstand tot de arbeidsmarkt vaak moeite hebben om bij hun gemeente antwoorden te krijgen op vragen. Op donderdag 27 mei vond het online congres 'Samen integraal bouwen aan participatie' plaats. Dit congres werd georganiseerd door het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en Movisie, samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal. Het hele congres kijk je onderaan deze pagina terug.

Tijdens een inspirerende ochtend deelden verschillende experts hun kennis over het thema 'Samen integraal bouwen aan participatie'. Zo vertelde Joep Binkhorst, projectleider bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, over het onderzoek naar wat integraal werken op het snijvlak van zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt en wanneer dit succesvol is. 'In het onderzoek stond arbeidsparticipatie centraal en juist daarbij spelen vier vensters een belangrijke rol. Dit zijn ten eerste de inwoner en diens wensen en behoeften, ten tweede de verbinding van kennis en expertise van professionals in de uitvoering, ten derde de faciliterende rol van managers, beleidsmedewerkers en bestuurders en ten vierde organisaties die in staat zijn elkaar te vinden.' Lees meer over de vier vensters in het rapport.

Hierna ging Marjet van Houten, expert bij Movisie, verder in op de bouwopgaven van integraal werken. 'Het is best ingewikkeld om die mooie idealen ook in de praktijk te brengen. Bouwen aan integraal werken is een constant proces. Een belangrijke bouwopgave is om niet over mensen, maar met mensen te praten.' Wil je meer weten over alle bouwopgaven? Bekijk hier de praatplaat. Hilde van Xanten, expert bij Movisie, vertelde over integraal werken aan participatie aan de hand van bevindingen van integraal werken in de wijk. 'Ik herken dat één gezin, één plan, één regie nog te moeizaam van de grond komt. In het verbetertraject Toegang denken gemeenten samen na over hoe ze hun toegang beter kunnen organiseren. Ook hier zien we dat de samenwerking tussen zorg en welzijn en werk en inkomen vaak nog verbeterd kan worden.'

Visueel verslag

Van het online congres werd een tekening gemaakt door De Tekenmachine. Dit visuele verslag zie je hieronder. (Klik op de tekening om hem in het groot te bekijken).

Visueel verslag van online congres Lokaal en integraal werken aan participatie

Aansluitend was er een keynote van Monique Kremer, bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam over de samenwerking tussen sociale wijkteams en klantmanagers. Zij pleit voor minder fixatie op betaald werk en meer streven naar volwaardig burgerschap. 'Bijstand en het sociaal domein moeten een koppeling maken. Ooit was het zo bedoeld in de bijstand, dat je kijkt naar wat een individu nodig heeft. En daar moeten we naar terug. Het is cruciaal dat mensen niet alleen geholpen worden om bijvoorbeeld minder schulden of een huis te krijgen, maar tegelijkertijd begeleid worden naar participatie of aan het werk gaan. Want werk is nog altijd het beste medicijn.'

Hierna vertelde Ruud Schalken over het project Op Koers, van de Houtense Werktafel. Een pilot waarbij inwoners die op meerdere levensgebieden urgente problemen ervaren en daar in niet verder komen, integraal begeleid worden. Dit betekent: inwoner en betrokken professionals zitten samen aan tafel om aan een oplossing te werken. 'Het belangrijkste is dat de inwoner tevreden is en zich gezien, gedragen en gesteund voelt. We hebben te maken met complexe problemen, het is soms een hele weg om naar een oplossing toe te werken, maar over het algemeen zijn we heel tevreden met deze aanpak. Succesfactoren zijn de visie vanuit beleid en bestuur en niet te lang praten maar doen in de praktijk. En die twee combineren.' Je kunt er meer over lezen in dit artikel.

Ten slotte gingen de sprekers in een paneldiscussie met elkaar in gesprek en beantwoordden ze vragen vanuit het publiek, dat online mee deed in de chat.

Bekijk hier het hele congres terug

Bijeenkomst 10 juni

Op 10 juni, van 09.30-11.30 uur, starten we met het programma ‘Participatie: meedoen naar vermogen’, onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). In deze sessie nodigen we gemeenten uit om op interactieve wijze kennis en ervaring op dit gebied uit te wisselen en te bespreken welke vraagstukken de komende tijd gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Welke kennis kunnen gemeenten delen en welke kennis is nog nodig? Meer weten? Klik hier.