Terugkijken: webinar Zelfbeschikking met Amma Asante

Een startpakket voor gemeenteraadsleden met kennis over het sociaal domein

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang, achterlating, discriminatie van LHBTI-personen, en ongelijkheid tussen vrouwen en mannen zijn mondiale problemen. In Nederland speelt dit onder meer in een deel van de migranten- en vluchtelingen gemeenschappen. In sommige gemeenschappen is dit zelfs dagelijks aan de orde. Wat kunnen gemeenten doen om dit probleem aan te pakken? Op 14 april 2022 was het eerste webinar in de reeks voor nieuwe gemeenteraadsleden. Het thema was Zelfbeschikking. In dit webinar spreken Amma Asante en Siham el Moussaoui, met als gespreksleider Dyonne van Haastert.

Kijk het webinar terug

Wat is zelfbeschikking?

Zelfbeschikking is het recht op eigen keuzen en zelfstandigheid, zowel voor het individu als voor een collectief, bijvoorbeeld een volk. Het individuele recht op zelfbeschikking kan gezien worden als een element van de persoonlijke vrijheid, en daarmee als een grondslag van de mensenrechten.

In deze korte informatievideo zie je wat zelfbeschikking inhoudt en wat Movisie op dit thema doet.

Wat kunnen gemeenten doen?

In de brochure 'Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid, hoe bevordert u dat ook in uw gemeente?' beschrijven de Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) hoe zij gemeenten kunnen ondersteunen bij het bevorderen van preventie en vroegsignalering.

Wat doet de landelijke Alliantie Verandering van Binnenuit?

Professionele hulp bereikt bewoners met een vluchtelingen- of migratieachtergrond soms niet op tijd. Ook sluit de hulp niet altijd aan. Zeker bij problemen waar vaak een taboe op rust zoals huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, het uitspreken van je seksuele oriëntatie of genderdiversiteit, kan de drempel om hulp te vragen groot zijn. De alliantie ‘Verandering van binnenuit’ werkt sinds 2018 aan gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en van lhbti+'s en richt zich daarbij op de migranten- en vluchtelingengemeenschappen in de Nederlandse multiculturele samenleving.

Wat kunnen we doen tegen seksueel geweld in het azc?

Asielzoekers lopen een verhoogd risico op seksueel geweld. Vooral tijdens de vlucht zijn ze kwetsbaar voor uitbuiting en verkrachting. Ook in opvanglocaties zijn de risico’s groter en voelen vooral vrouwen en meisjes zich vaak niet veilig. De aandacht voor seksueel geweld en vluchtelingen staat momenteel hoog op de maatschappelijke agenda. Lees in deze artikelen wat we kunnen doen om geweld te voorkomen en om vrouwen in de opvang weerbaarder te maken.

Hoe kun je als gemeente je rekening houden met de stress van asielzoekerskinderen?

Sinds 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen. Voor alle vragen die gemeenten hebben, is de website www.jeugdhulpasielzoekerskind.nl ontwikkeld door Kennisplatform Inclusief Samenleven, Stichting Kinderpostzegels Nederland en Kind met Recht. Op deze site vind je informatie over de jeugdhulp aan kinderen die – met of zonder hun ouders – in Nederland asiel hebben aangevraagd en in een opvangcentrum wonen. Veel informatie is ook van toepassing op andere vreemdelingenkinderen, zoals vluchtelingenkinderen of ongedocumenteerde kinderen.

Een startpakket met kennis over het sociaal domein

Op woensdag 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Voor welke uitdagingen staan nieuwe gemeenteraadsleden? En hoe kan Movisie hen ondersteunen met handvatten en kennis over het sociaal domein? Movisie ontwikkelde een gratis startpakket over vier belangrijke thema’s: naast Zelfbeschikking zijn dat Bestaanszekerheid, De menselijke maat en Aanpak van discriminatie. Elk startpakket bestaat uit een webinar met een expert en iemand om wie het gaat plus een handig kennisdossier.

Bekijk het startpakket

Wie is Amma Asante?

Amma Asante is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad en senior onderzoeker Sociale veiligheid bij Movisie. Vanuit Movisie is zij betrokken bij de alliantie Verandering van Binnenuit die sinds 2018 aan gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en van lhbti+ personen werkt en zich daarbij richt op de migranten- en vluchtelingengemeenschappen in de Nederlandse multiculturele samenleving.

Lees ook het interview met Amma: Besteed bij vluchtelingenopvang aandacht aan gelijkheid en acceptatie

Heb je hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem).