Thema vierde Participatieprijs: deskundig door ervaring

9 maart 2015

Kent u inspirerende projecten waarbij het inzetten van de eigen ervaring voor een ander centraal staat? ‘Deskundig door ervaring’ is het thema van de vierde Movisie Participatieprijs, opdat dit een meer vanzelfsprekend begrip in onze sector wordt. De inschrijving start op maandag 17 augustus a.s. via www.movisie.nl/participatieprijs.

Waarom ‘deskundig door ervaring’ als thema?

Projectleider Anouk Poll: 'Het inzetten van eigen ervaring past bij de vernieuwing die gaande is in zorg en welzijn. We richten ons minder op kwetsbaarheid van mensen maar juist op hun veerkracht. Op eigen regie en eigen verantwoordelijkheid. Er vindt een machtsverschuiving plaats waarbij verschillende partijen meer gelijkwaardig aan elkaar worden. Ervaringsdeskundigheid is met name in de GGz al langer een bekend fenomeen. Ook in andere sectoren als de jeugdzorg worden steeds meer jongeren getraind om met hun eigen ervaring een maatje te zijn voor een ander, professionals te trainen of beleidsmakers te adviseren. Ervaringsdeskundigen kunnen een aanvulling zijn op het bestaande aanbod, of zelfs een alternatief. Vandaar dus dat we ‘deskundig door ervaring’ als thema voor de prijs hebben gekozen.'

Oproep: deel en inspireer!

Vindt u ook dat het thema ‘deskundig door ervaring’ meer aandacht verdient? Help dan het thema breed te agenderen.

Projecten rond ervaringsdeskundigheid, waaraan Movisie meewerkt:

Met de Participatieprijs willen we de kracht van ervaringsdeskundigheid laten zien, nieuwe initiatieven stimuleren en de huidige inzet van ervaringsdeskundigen versterken. We roepen daarom projecten op om hun kennis en ervaringen te delen en iedereen te inspireren. Door verhalen te delen geven we empowerment en de emancipatie van ervaringsdeskundigen hopelijk extra steun. Zodat ‘deskundig door ervaring’ een vanzelfsprekend begrip in onze sector wordt. Lees alles over ervaringsdeskundigheid op www.movisie.nl/ervaringsdeskundigheid.

Inschrijven voor de vierde Movisie Participatieprijs

Movisie zoekt projecten die zich richten op welzijn en de wijk, en minder op de zorg. We nodigen iedereen van harte uit om hun initiatieven rond ‘deskundig door ervaring’ in te dienen. De inschrijving start op maandag 17 augustus a.s. via www.movisie.nl/participatieprijs. U maakt hiermee o.a. kans op een geldbedrag van € 2.500,- en een traject voor kwaliteitsverbetering. De prijzen worden in de lente van 2016 uitgereikt.

Movisie Participatieprijs

De Movisie Participatieprijs bekroont jaarlijks een project dat de participatie bevordert van groepen die extra aandacht verdienen. De organisatie van de vierde Participatieprijs is in handen van Movisie. De Movisie Participatieprijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

Twitter: #deskundigdoorervaring
Facebook: www.facebook.com/participatieprijs
E:  participatieprijs@movisie.nl
W:  www.movisie.nl/participatieprijs
Contactpersoon: Anouk Poll, a.poll@movisie.nl