Themakaarten Wmo-raden: waar ligt de focus?

De belangrijke thema’s voor Wmo-raden op dit moment
artikel - 10 juli 2015

Wmo-raden denken mee en adviseren de gemeente vanuit het perspectief van de burger/cliënt: wat leeft er in de samenleving en hoe sluit het gemeentelijk beleid daar zo goed mogelijk op aan. Wmo-raden, maar ook adviesraden sociaal domein, cliëntenraden en belangenorganisaties hebben een grote behoefte aan informatie over veel en soms complexe onderwerpen. Daarom zijn er themakaarten ontwikkeld, waarin compacte informatie te vinden is over actuele thema’s.

Informatie per thema op een rij

Movisie, de koepel van Wmo-raden en het programma Aandacht voor Iedereen hebben hun kennis van een aantal belangrijke en actuele thema’s gebundeld in een vijftiental themakaarten. Elke themakaart kent een vaste opbouw in één A-4. Zo kan de Wmo-raad in één opslag meer te weten komen over bijvoorbeeld onafhankelijke cliëntondersteuning, persoonsgebonden budget of armoedebeleid. Wat houdt het in, wat zijn de recente ontwikkelingen betreffende het thema, waar moet u als Wmo-raad vooral op letten en waar kunt u nog meer informatie over het onderwerp vinden?

Compact en actueel

De themakaarten bieden compacte en actuele informatie waar Wmo-raden, maar ook belangenorganisaties en cliëntenraden van instellingen, hun voordeel mee kunnen doen. Zij kunnen de kaarten op verschillende manieren gebruiken: als een basisstuk over een thema; als startpunt voor verdere verdieping in een thema of als aanzet voor een advies. Zij kunnen aan de hand van de themakaarten hun focus bepalen en tegelijkertijd ook aandacht besteden aan het bredere perspectief.

Focus bepalen

Een grotere groep (kwetsbare) mensen valt nu onder de verantwoordelijkheid en zorg van de gemeenten. Dit maakt het takenpakket voor Wmo-raden ook complexer. Wmo-raden staan voor een grote uitdaging zelf keuzes te maken in welke thema’s ze gaan oppakken, volgen en over gaan adviseren. In die veelheid van onderwerpen zullen Wmo-raden hun eigen focus moeten gaan aanbrengen om het advieswerk en belangenbehartiging behapbaar te maken. Hierbij moet er ook, gelet op de vrijwilligheid van de functie, rekening gehouden worden met de tijd die raadsleden hebben naast hun baan en andere bezigheden. Daarvoor zijn de themakaarten een uitkomst.

Actueel houden

De themakaarten zullen periodiek tegen het licht van de actualiteit gehouden worden en vervolgens worden bijgewerkt. Of er worden nieuwe actuele thema’s toegevoegd. Reacties op de huidige kaarten of suggesties voor nieuwe kaarten, zijn van harte welkom. Stuur een e-mail naar Karin Sok.

Benieuwd naar de themakaarten? Bekijk ze op: www.movisie.nl/themakaarten-wmo-raden
 

Reacties

Reageer op dit artikel

4 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.