Thumbs up way up - Uitnodiging persoonlijk ontwikkelprogramma

20 december 2019

Wil je meer impact realiseren in de coaching van bewoners/gezinnen? Echt effectieve groei uit achterstand voor elkaar krijgen? Leren hoe je gedrag kan veranderen door belonen? Nieuwe en leuke tools hierbij gebruiken? En deze kennis verspreiden onder collega’s/samenwerkingspartners? Geef je dan op voor de gratis zesdaagse leergang coachen/duurzaam groeien uit achterstand/gedragsverandering voor sociaal professionals.

De sleutel ligt in een positieve benadering en het positief waarderen van gewenst gedrag. Gedrag van bewoners maar óók van betrokken organisaties. Ondersteunend hierbij is het wetenschappelijk gevalideerde ABC-model (ADRIBA/Vrije Universiteit Amsterdam). We integreren dit met de methode en hulpmiddelen die de Uitvoeringsbrigade heeft ontwikkeld (Growcare, Growpad en Growplay) om mensen duurzaam uit achterstand te laten groeien.

Bekijk de flyer

Wie kan meedoen?

De uitnodiging wordt in heel Nederland verspreid onder sociale professionals die voor langere tijd (minimaal ongeveer 4-6 maanden) direct betrokken zijn bij minimaal twee gezinnen in een achterstandsituatie. Het is belangrijk dat je in dat proces de ruimte hebt een plan te maken samen met het gezin. Denk aan hulpverleners, wijkteamprofessionals, politieagenten, medewerkers van een woningbouwcorporatie, etc.

Kosten en data

Normaal kost deze opleiding €3570,-. Met dank aan een subsidie van het ministerie van SZW kunnen we het zesdaagse programma kosteloos aanbieden. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We vragen van de deelnemers die meedoen:

  • Commitment om aanwezig te zijn op de lesdagen in het midden van het land, 9 maart de hele dag, de middagen van 13 april, 11 mei, 8 juni, 31 augustus en 5 oktober.
  • Deelname aan de community of practice om in de eigen regio de geleerde lessen te verspreiden.
  • Het organiseren van een eenmalige bijeenkomst binnen de eigen organisatie(context) om de geleerde lessen en aanpak structureel te borgen.

Selectie en deadline

Alle aanmeldingen moeten voor 20 januari 2020 binnen zijn. Op 1 februari geven we bericht of je bent geselecteerd. Selectie vindt plaats op basis van regio, type organisatie en uitgesproken commitment.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie en om je aan te melden contact op met Marius Rietdijk, Vrije Universiteit /Adriba via m.m.rietdijk@vu.nl , 06-2421 7648.  Of met Suzan Daamen, uitvoeringsbrigade Suzan@uitvoeringsbrigade.nl, 06-4390 8120.