Tien onderbouwde interventies huiselijk en seksueel geweld

En nu: gebruiken!
artikel - 3 maart 2016

Tien aanpakken op het gebied van huiselijk en seksueel geweld zijn positief beoordeeld door experts. Geen enkel land heeft zoveel goed onderbouwde interventies als Nederland. Met dank aan de enorme inzet van ontwikkelaars. En aan VWS die extra geld beschikbaar stelde voor deze kwaliteitsslag.

Zestien ontwikkelaars hebben in 2015 meegedaan aan het stimuleringstraject ‘Samen op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld’. Ze zijn aan de slag gegaan met het doorontwikkelen van hun interventie, zowel inhoudelijk als qua beschrijving. Marijke Booijink van Movisie is tevreden: “De interventie-eigenaren geven aan dat het traject heeft geleid tot verbe­terde kwaliteit van de interventie en meer inzicht in de werking ervan.”

Geen enkel land heeft zoveel goed onderbouwde interventies over huiselijke en seksueel geweld als Nederland

Het traject heeft een verzameling van beschreven en goed onderbouwde kennis opgeleverd over de preventie en aanpak van huiselijk en seksueel geweld. Negen interventies hebben van een onafhankelijke commissie de beoordeling ‘goed onder­bouwd’ gekregen, één interventie is ‘goed beschreven’. De overige deelnemende interventies worden nog (her)beoordeeld. Aanleiding voor dit traject is een verzoek van de Tweede Kamer om meer inzicht te krijgen in de effectieve aanpakken op dit terrein. Immers, het aantal slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld blijft al jaren onveranderd hoog. Effectieve aanpakken kunnen eraan bijdragen om dit tij te keren.

En nu: gebruiken!

Lou Repetur van Movisie roept het werk­veld op deze kennis te benutten in hun praktijken. Waarom? “Zodat we niet het wiel steeds opnieuw blijven uitvinden en we kunnen putten uit onderbouwde kennis om in Nederland de preventie en aanpak van huiselijk en seksueel geweld naar een hoger plan te tillen.” Om het gebruik van de verzamelde kennis te stimuleren, gaat Movisie de interventies en organisaties in het zonnetje zetten. “We organiseren bijeenkomsten met stakeholders en organi­saties om hen bekend te maken met deze kennis. Ook bieden we adviesgesprekken om mee te denken over de implementatie. En we informeren uitvoerders en financiers over deze parels.”

Webinar Interventies implementeren met succes!
Er is veel behoefte om interventies op een succesvolle manier te implementeren binnen organisaties. Het gaat hierbij om interventies die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. Op woensdag 15 juni 2016 gaf Lou Repetur een webinar over de succesfactoren en knelpunten, zodat er meer interventies met succes worden geïmplementeerd. Bekijk hier het webinar terug:

Vlaggensysteem, Niet meer door het lint, Als ik haar was, en meer

goed onderbouwd:

Krachtwerk

Begeleidingstraject gericht op het herstel van onder meer vrouwen die in een situatie van huiselijk geweld hebben gezeten. In het traject krijgen ze zicht op een betere toekomst waarin ze kunnen leven in veiligheid.

Niet meer door het lint

Cognitief-gedragstherapeutische groepstherapie van achttien sessies voor geweldplegers die hun gedrag willen veranderen.

Samen misbruik de baas

Lotgenotengroep voor vrouwen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn van seksueel misbruik.

Als ik haar was

Groepsbijeenkomsten voor allochtonen waarbij - naar aanleiding van een film - wordt gesproken over huiselijk geweld, om het taboe te doorbreken.

Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens

Cursus van elf bijeenkomsten voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking over vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens.

Vlaggensysteem

Methode voor het juist inschatten en bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren.

Oranjehuis (onder voorbehoud)

Systeemgerichte aanpak voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en hun kinderen. Het Oranjehuis biedt hiervoor een veilige omgeving.

Multifocus (onder voorbehoud)

Methode waarbij gezinnen worden geholpen om het geweld te stoppen en de regie in eigen hand te nemen, met intensieve casemanagement.

Vroeger en verder (nog niet beschikbaar)

Cursus voor vrouwen die seksueel misbruik of lichamelijk geweld hebben meegemaakt. Om meer grip te krijgen op hun klachten en een toekomst te kunnen opbouwen.

goed beschreven:

Aware

Methode die via een elektronisch alarmsysteem veiligheid biedt aan slachtoffers van stalking.

Wat is 'goed beschreven'?

  • De interventie bevat een beschrijving van de aanleiding, doelgroep, doelen, aanpak, randvoorwaarden, overdraagbaarheid en onderzoek naar praktijkervaringen.
  • Het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep en aanpak is duidelijk beschreven.

Wat is 'goed onderbouwd'?

  • De werkzaamheid van de interventie is onderbouwd met modellen, theorie en/ of literatuur.

Bekijk de Databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld van de ministeries van VWS en V&J en van Movisie op huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies. Meer weten over verspreiding van een interventie? Bekijk dan de publicatie met modellen voor kwaliteitsbewaking en kostendekking.

Dit is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen in onze relatiekrant MOVISIES van februari 2016. Wilt u onze relatiekrant ook bij u in de bus? Meld u gratis aan.