Tips voor mantelzorgers ggz in coronatijd

Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben het normaal gesproken al zwaar, door de coronamaatregelen komen hier extra moeilijkheden bij. Daarom ontwikkelden Movisie, Ypsilon, Labyrint-In Perspectief, het Trimbos-instituut, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Mantelzorg NL een top 10 met tips voor mantelzorgers en een top 11 met tips voor gemeenten.

Want juist nu kunnen gemeenten, steunpunten mantelzorg en andere organisaties in het sociaal domein een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van mantelzorgers-ggz. Om de druk in families te verminderen en ervoor te zorgen dat deze mantelzorgers overeind blijven in deze lastige periode.

Tips voor gemeenten

In de handreiking voor gemeenten staan tips die gemeenten, steunpunten mantelzorg en andere organisaties in het sociaal domein helpen bij het ondersteunen van mantelzorgers die zorgen voor een naaste met ggz-problemen.

Download 11 tips voor gemeenten

Tips voor mantelzorgers

Mantelzorgers krijgen wegens de coronamaatregelen meer op hun bordje. Dat geldt zeker voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste van ggz-problemen. In de handreiking voor mantelzorgers zijn concrete tips opgenomen die hen kunnen helpen deze tijd door te komen.  

Download 10 tips voor mantelzorgers

Coronadossier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier