De toekomst van de informele zorg

Mantelzorg versterken, verlichten en verbinden. Aflevering 1: de gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilliger en professional
artikel - 8 augustus 2013
Afbeelding bij De toekomst van de informele zorg

Staatssecretaris Van Rijn informeerde op 20 juli de Tweede Kamer over zijn plannen om de mantelzorg te versterken, verlichten en te verbinden. Het Expertisecentrum Mantelzorg gaat de komende weken op MOVISIE.nl in op de tien belangrijke punten van de brief. Vandaag Roos Scherpenzeel in aflevering 1: de gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilliger en professional. Een overzicht van de afleveringen vindt u onderaan dit artikel.

Staatssecretaris Van Rijn informeerde op 20 juli de Tweede Kamer over zijn plannen om de mantelzorg te versterken, verlichten en te verbinden. Het Expertisecentrum Mantelzorg gaat de komende weken op MOVISIE.nl in op de tien belangrijke punten van de brief. Vandaag Roos Scherpenzeel in aflevering 1: de gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilliger en professional. Een overzicht van de afleveringen vindt u onderaan dit artikel.

Samenwerking is essentieel, juist nu we ons in de transitie bevinden naar een samenleving waarin we met elkaar de zorg en ondersteuning thuis zo lang mogelijk vorm geven. Lokale organisaties die op de één of andere manier met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers te maken hebben, zullen met elkaar deze zorg en ondersteuning moeten gaan afstemmen.

Samenwerken met mantelzorgers

In deze samenwerking is het van belang om oog te hebben voor de verschillende rollen die mantelzorgers kunnen hebben. Zijn zij de expert die veel weet van de zorg voor de cliënt? Of is de mantelzorger een soort collega waarmee de zorg wordt gedeeld? Krijgen mantelzorger en cliënt voldoende de kans om vanuit hun sociale relatie nog partner, ouder of kind te zijn? Of heeft de mantelzorger juist zelf ondersteuning nodig? Professionals moeten oog hebben voor deze verschillende rollen en de verandering van rol die plaats kan vinden bij mantelzorgers.

Samenwerken met vrijwilligers

In de samenwerking met vrijwilligers zijn 4 punten belangrijk. De eerste is waardering voor het werk dat vrijwilligers doen. Om vrijwilligers in staat te stellen om hun werk te volbrengen dien je hen tijdig te informeren. Dit sluit aan bij het derde punt, facilitering. Vrijwilligers hebben begeleiding nodig en soms ook training en scholing. Tenslotte dient er goede afstemming te zijn met vrijwilligers. Wie doet wat, waarom en op welke manier?

Handzame instrumenten

Het Expertisecentrum Mantelzorg ontwikkelde de Samenspelscan, een handzaam instrument die organisaties kan helpen om de samenwerking te versterken. Vilans heeft de Toolkit familieparticipatie ontwikkeld voor zorgorganisaties. We merken in de lokale gemeentelijke praktijk dat het nog niet eenvoudig is om daadwerkelijk gelijkwaardig samen op te trekken in veranderingstrajecten. De aanpak van Waarderend vernieuwen geeft daarvoor handvatten. Een aanpak waarbij het waarderen van wat er is centraal staat en waarbij personen en organisaties vanuit gelijkwaardigheid aandacht geven aan wat goed gaat en wat nog meer tot bloei kan komen.

Delft

Op dit moment ondersteunt MOVISIE de gemeente Delft om samen met de vertegenwoordigers van deze vier partijen de ondersteuning van mantelzorgers van ggz-cliënten te versterken. Ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, cliënten- en familieraden, kerken, zorg- en welzijnsorganisaties zitten met elkaar om tafel, luisteren naar elkaar en verwoorden en verbeelden samen hun ambities. Samen zoeken zij naar oplossingen om ggz-mantelzorgers nog beter te ondersteunen.

Lees ook

Aflevering 7: Gun overbelaste mantelzorgers adempauze
Aflevering 6: De rol van het sociale netwerk wordt steeds groter
Aflevering 5: Zelfhulp
Aflevering 4: Eenzaamheid onder mantelzorgers
Aflevering 3: Ontspoorde mantelzorg
Aflevering 2: Het gesprek met de mantelzorger