De toekomst van maatschappelijke stages

artikel - 6 februari 2014
Afbeelding bij De toekomst van maatschappelijke stages

Vanaf 2015 zijn maatschappelijke stages niet meer verplicht. Ook de financiering vanuit het Rijk stopt. Op 4 februari 2014 was hier in de Kamer een meerderheid voor. Behalve de regeringspartijen VVD en PvdA zijn ook de PVV en D66 ervoor om de stages niet langer verplicht te stellen. Jammer, want scholen, vrijwilligersorganisaties, gemeenten én bedrijven zijn enthousiast over wat de stages hen oplevert.

Dit blijkt ook uit de brief die een groot aantal maatschappelijke organisaties op de valreep (3 februari) aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daarin roepen zij op om de verplichte maatschappelijke stage niet af te schaffen.  Nu de Kamer echter vasthoudt aan afschaffing, willen de ondertekenaars van de brief de gemeenten oproepen om de stage zoveel mogelijk te ondersteunen, ook in financiële zin.

Positieve ervaringen

Al decennialang zijn er projecten waarin scholieren zich vrijwillig inzetten voor de samenleving en maatschappelijke organisaties. Door de verplichting van maatschappelijke stage is het aantal projecten sinds 2011 enorm gegroeid en hebben veel scholen en organisaties positieve ervaringen opgedaan met jonge vrijwilligers.

Winst voor alle partijen

Scholen, jongeren, organisaties en maatschappelijk makelaars: alle partijen hebben profijt van de inzet van jongeren tijdens de maatschappelijke stage. Scholen staan versteld van bijdrage die de stages leveren aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen, begrip voor ‘anders zijn’ en vaardigheden van leerlingen. Organisaties zijn blij met de frisse wind die scholieren door de organisatie laten waaien. Jongeren houden organisaties een spiegel voor en komen met ideeën voor een andere aanpak of nieuwe activiteiten. Jongeren waarderen het werk: een substantieel deel van de leerlingen blijft na hun verplichte stage vrijwillig actief. Tijd om de toekomst van de maatschappelijke stage eens in de spotlight te zetten. Bekijk de toekomstscenario’s van de maatschappelijke stage in 132 seconden.

Bekijk ook de toolkit HELDEN na MaS, een voorbeeld van hoe de positieve resultaten van maatschappelijke stages geborgd kunnen worden.