Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning krijgt vervolg

artikel - 18 november 2014
Informele zorg en ondersteuning op de agenda

Wat moet er georganiseerd zijn zodat mantelzorgers en vrijwilligers op een verantwoorde manier zorg en ondersteuning kunnen geven aan hun naasten en mensen die steeds langer thuis wonen? Deze vragen zijn beantwoord en gebundeld in de ‘Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning’, die het ministerie van VWS op 11 november 2014 naar de Tweede Kamer stuurde. Ruim 30 organisaties die lokaal, regionaal of landelijk betrokken zijn bij de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers hebben een gezamenlijke agenda opgesteld.

Benieuwd naar de laatste stand van zaken rondom de Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning? Lees het op www.toekomstagendainformelezorg.nl

Aanpak voor mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten

Inzet van de Toekomstagenda is de versterking van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. De aanbevelingen en actiepunten zijn opgesteld rond 4 speerpunten:

  • verbetering van de samenwerking tussen formele en informele zorg;
  • goede toerusting en ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
  • deskundigheidsbevordering van beroepskrachten met name als het gaat om de samenwerking met mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
  • betere aansluiting bij nieuwe vormen van vrijwilligerswerk.

Vervolgopdracht

Op basis van de uitkomsten van de Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning is het Expertisecentrum Mantelzorg gevraagd om:

Lees meer

Meer informatie

De Toekomstagenda is tot stand gekomen op verzoek van het ministerie van VWS in vervolg op de beleidsbrief Versterken, verlichten en verbinden (2013), met ondersteuning van het Expertisecentrum Mantelzorg, een samenwerkingsverband van Movisie en Vilans. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roos Scherpenzeel (r.scherpenzeel@movisie.nl of 030 789 20 65).

Kennisdossier

Reacties

Reageer op dit artikel

3 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.