Toolkit voor integrale aanpak jongvolwassenen

Deze week lanceert Aanpak 16-27 de Toolkit 16-27. Deze toolkit helpt gemeenten en professionals om jongeren in kwetsbare posities beter te begeleiden naar zelfstandigheid.

In de toolkit vinden zij informatie waarmee zij samen een integrale en toekomstgerichte aanpak kunnen ontwikkelen voor deze jongeren. Movisie is een van de partners in dit samenwerkingstraject.

Jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden, hebben vaak problemen op verschillende leefgebieden. Wanneer zij op hun 18e voor de wet volwassen zijn, krijgen ze te maken met wetgeving en beroepspraktijken die niet goed aansluiten bij hun behoeften. Zowel gemeenten als professionals hebben hierin een taak: als zij elkaar weten te vinden en in gesprek gaan, kunnen zij op basis van de wettelijke kaders een integrale en toekomstgerichte aanpak opzetten. Samen kunnen ze deze jongeren ondersteunen om naar vermogen te participeren in de maatschappij. Met een aanpak die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.

Bekijk de toolkit

Aan de slag

De toolkit 16-27 en de bijhorende handreikingen voor gemeenten en professionals 'Samenwerken aan de toekomst van jongeren' geven gemeenten en professionals concrete handvatten om dit proces in de eigen regio in gang te zetten. Je vindt er onder meer je informatie over deze groep jongeren, stappenplannen, praktijkvoorbeelden en tips voor een toekomstplan.

Aanpak 16-27

De handreiking en de toolkit zijn producten van Aanpak 16-27. Daarin werken Rijk, gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Divosa en de VNG samen om jongeren in een kwetsbare positie op weg te helpen naar zelfstandigheid. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Toolkit 16-27