Toolkit laagdrempelige hulpverlening

Een overzicht van instrumenten verdeeld over vijf onderwerpen
artikel - 2 september 2014
Afbeelding bij Toolkit laagdrempelige hulpverlening

Als hulpverlener bent u uw eigen gereedschap, met uw eigen visie, houding en gespreksvaardigheden. In de dagelijkse praktijk kunt u daarbij gebruik maken van allerlei handige instrumenten. Movisie heeft er een aantal verzameld in een toolkit. De instrumenten zijn geordend in vijf onderwerpen: werken vanuit zelfregie, zingeving, vraagverheldering, doelen stellen en activering.

De toolkit bevat instrumenten om in de dagelijkse hulpverleningspraktijk te werken aan het empoweren van uw cliënt. U vindt instrumenten die u als professional zelf kunt gebruiken bij de voorbereiding van het contact met de hulpvrager, maar ook instrumenten die door de hulpvrager zelf gebruikt kunnen worden. De instrumenten zijn persoonsgericht, weinig talig, hebben aandacht voor diversiteit en voor de eigen drijfveren en doelen van de cliënt.

We willen de toolkit graag uitbreiden. Heeft u suggesties voor instrumenten die in deze toolkit passen? Stuur dan een e-mail naar Anne-Marie van Bergen.

Professionals die willen werken aan het vergroten van zelfregie bij cliënten, vinden in de Inventarisatie Methoden en instrumenten zelfregie een ruime verzameling van praktische handvatten. De handvatten helpen professionals om cliënten zeggenschap te laten hebben over zijn leven en ondersteuning.

De gereedschapskist bestaat uit vijf onderwerpen

Zelfregieversterkend werken
Het uitgangspunt van het denken over zelfregie, empowerment en eigen kracht is een krachtig beeld van alle mensen, ook van mensen die gezien worden als kwetsbaren. Maar zonder de aandacht voor de kwetsbare kant kwijt te raken.

Zingeving
Bij zingeving gaat het om vragen die mensen ráken. Betekenis die mensen zelf geven aan hun leven en wat ze meemaken. Hoe kun je als hulpverlener oog hebben voor zingevingsvragen? En wat levert dat op? Movisieheeft de laatste jaren een aantal projecten uitgevoerd over zingeving in laagdrempelige hulpverlening. Lees meer over zingeving

Vraagverheldering
We zien dat vraagverheldering in het keukentafelgesprek, zoals dat in de Kanteling is benoemd, de cruciale start is van het traject naar passende ondersteuning. De manier waarop u de vraag verheldert, is misschien wel belangrijker dan het instrument dat u gebruikt. Die dient persoonsgericht te zijn, met inlevingsvermogen. Movisie deed een onderzoek naar vraagverheldering in Nederland. 

Doelen stellen
De gestelde doelen geven richting aan de begeleiding. De doelen bepalen de inhoud van de begeleiding. Ook wordt het moment voor afsluiten mede bepaald door de gestelde doelen. De cliënt houdt de regie wanneer hij zelf de doelen bepaalt en vaststelt. 

Activering
Participeren van kwetsbare mensen door activering draagt bij aan zelfvertrouwen en vertrouwen op eigen kracht, aan motivatie en het versterken van het persoonlijk netwerk. Denk bij participatie aan het hele scala van de deur uit komen tot actief meedoen in de samenleving en betaald werk. Activering is alleen goed mogelijk als dit op een zelfregieversterkende manier wordt aangepakt. Movisie werkt hierbij vanuit het concept van het Participatiewiel en heeft veel aanpakken geïnventariseerd. 

 

Reacties

Beste,

Ik ben een studente verpleegkundige en ik maak een opdracht ivm het mentaal vermogen bij ouderen. dit moeten we doen aan de hand van een artikel. ik heb het artikel 'consultatiebureau voor ouderen in de gemeente Losser' gekozen. we moeten onder andere de aspecten sociale vaardigheden, cognitieve vaardigheden en de emotionele vaardigheden bespreken... Kunt u mij daar bij helpen om deze vaardigheden adhv dat artikel verder uit te diepen?

Mvg
Françoise

Dag Francoise,

Je zou hiervoor het beste de contactpersoon van deze praktijk kunnen benaderen, dat is Angeline Voortman van Stichting Cluster - Welzijn Ouderen
Stichting Cluster/Welzijn Ouderen (De Muchte)
T 053 536 94 05
welzijnouderen@clusterlosser.nl.
Ik weet zelf onvoldoende van dit praktijkvoorbeeld om je veel verder te helpen.

Reageer op dit artikel

11 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.