Toolkit werken aan eigen regie: Netwerk betrekken/versterken

artikel - 1 januari 2017

Naasten zoals gezinsleden, familie, vrienden en kennissen zijn een belangrijk element in ieders leven. Ook van mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Als hulpverlener kijk je niet alleen naar de persoon die je helpt, maar ook naar zijn sociaal netwerk. Wie is belangrijk, wie heeft welke betekenis, en wat voor rol hebben zij in het leven van de hulpvrager? Naasten leven met de hulpvrager en hebben een rol die hulpverleners niet over kunnen nemen. Er zijn meerdere handige tools ontwikkeld om het gesprek over en met naasten aan te gaan.

Bekijk het overzicht:

  • Triadekaart (cliënt, naaste(n) en hulpverleners stemmen met elkaar af wie wat doet in de zorg voor mensen die psychotisch zijn)
  • Ken je mij (cliënt, mantelzorger en hulpverener leren elkaar beter kennen en wensen afstemmen met een kaartspel)
  • Steekjelos (met een bordspel op een luchtige manier meer leren over de verschillende kanten van psychische gezondheid)
  • MAT-methode (de interactie tussen de hulpverlener, de cliënt en familieleden zichtbaar, voelbaar en daarmee beïnvloedbaar maken)
  • Training Samenwijzer (vrijwillige coaches leren mensen in sociaal kwetsbare situaties hoe ze zelf hun leven op orde kunnen brengen)
  • Sociale Netwerk Versterking (met een netwerkberaad wordt het sociale netwerk van een cliënt of gezin geactiveerd en samen gewerkt aan oplossingen)
  • Natuurlijk! Een netwerkcoach (een vrijwilliger coacht de cliënt bij het herstellen, activeren, of uitbreiden van het sociale netwerk)
  • Eigen Kracht Conferentie (mensen bedenken samen met mensen uit hun eigen omgeving plannen om problemen op te lossen)
  • Community Support (mensen lossen met hulp van hun sociale netwerk problemen in het dagelijks leven op)