Toolkit werken aan eigen regie: Zelfinzicht van cliënten vergroten

Welke hulpmiddelen kun je gebruiken om de hulpvraag van mensen duidelijk te krijgen?

Hulpvragers helpen regie te houden en te nemen begint met hen bewust te maken van wat zij nodig hebben. Uitzoeken en helder krijgen wat mensen  nodig hebben en willen veranderen is niet simpel. Inzicht stimuleert mensen eigenaar te zijn van hun leven, hun problemen én hun oplossingen . 

Mensen helpen zicht te krijgen op hun hulpvraag. Deze instrumenten helpen je:

Verandering stimuleren:

Inzicht in de hulpvraag:

  • Yucel-methode - samen met de hulpvrager inzicht krijgen in de levenssituatie met behulp van blokken
  • Mijn-ZRM - cliënten krijgen zicht op wat goed gaat in hun leven en wat zij willen verbeteren
  • Vanzelfsprekend - mensen vullen via een website hun gewenste doelen in voor begeleiding en zinvolle daginvulling
  • EigenKrachtWijzer - mensen krijgen inzicht in hun vragen over wonen, werken, welzijn en zorg en vinden zelfstandig oplossingen voor hun vraag

Bevorderen van arbeidsdeelname:

  • Participatiewiel - samen opstellen van een persoonlijk actieplan om de hulpvrager te helpen participeren
  • EigenWerkWijzer - mensen met een arbeidsbeperking en hun begeleiders krijgen inzicht in wat nodig is op de werkplek
     

Terug naar de Toolkit