Toolkit werken aan eigen regie: Zelfinzicht van cliënten vergroten

artikel - 1 januari 2017

Mensen helpen de regie te nemen begint met hen bewust te maken van wat zij willen. Uitzoeken en helder krijgen wat je wilt en wat je wilt veranderen maakt mensen enthousiast en geeft hoop. Mensen krijgen zicht op concrete doelen om aan te werken. Dit proces ondersteunen vraagt behendigheid en vaardigheden van jou als hulpverlener. Om je daarbij te helpen kun je deze instrumenten gebruiken.

Bekijk het overzicht:

 • Yucel-methode (samen inzicht krijgen in de levenssituatie met behulp van blokken)
 • Mijn-ZRM (cliënten vullen in hoe zelfredzaam ze zijn in hun leven en wat zij willen verbeteren)
 • Online Zelfhulp Mirro (mensen gaan aan de slag met het herkennen, aanpakken en voorkomen van psychische klachten)
 • Illness Management and Recovery (mensen met een ernstige psychiatrische aandoening werken samen aan hun herstel)
 • Vanzelfsprekend (mensen vullen via een website hun gewenste doelen in voor begeleiding en zinvolle daginvulling)
 • Wondervraag (met een vraag het zelfoplossend vermogen van de cliënt stimuleren)
 • Participatiewiel (opstellen van een persoonlijk actieplan om de cliënt te helpen participeren)
 • Grip&Glans (groepscursus voor vrouwen voor het herwinnen van regie en verminderen van eenzaamheid)
 • EigenKrachtWijzer (mensen krijgen inzicht in hun vragen over wonen, werken, welzijn en zorg en vinden zelfstandig oplossingen voor hun vraag)
 • Cirkel van gedragsverandering (inzicht vergroten in welke stappen er doorlopen worden in een veranderingsproces)
 • EigenWerkWijzer (mensen met een arbeidsbeperking en hun begeleiders krijgen inzicht in wat nodig is op de werkplek)