Train sociaal werkers in verlieskunde, zet ze in als stressdeskundigen

Interview met senior docent Herman de Mönnink | De Agenda van het Sociaal Werk 2022

Verlies en rouw, iedereen krijgt ermee te maken. Als een geliefde overlijdt, maar bijvoorbeeld ook als een relatie stopt of als je gezondheid achteruitgaat. Movisies sprak met drs. Herman de Mönnink over verlieskunde en de rol van sociaal werkers. 'Ik vind het niet kunnen dat opgeleide mensen geen competenties hebben op het gebied van verlieskunde.'

Herman de Mönnink is senior docent sociaal werk, traumapsycholoog en rouwtherapeut en verdiept zich al ruim veertig jaar in het vak verlieskunde. 'Verlieskunde gaat over hoe mensen hechten aan het leven en hoe ze rouwen. Het gaat niet alleen over dood-gerelateerde verliezen, maar ook over de leven verliezen. Iedereen associeert rouw met de dood, maar er komt aan veel meer dingen een einde: relaties, gezondheid, je dromen.'

De Mönnink: 'Mensen hebben een survivalbehoefte, behoefte om samen te zijn en behoefte aan autonomie. Daaronder ligt een behoefte aan respect, menselijke waardigheid en grenzen. Veel mensen hebben de afgelopen periode hun grenzen moeten verleggen. De coronapandemie heeft op alle fronten verlies veroorzaakt. Als er een einde komt aan je gewone dag- en levensritme is dat ook verlies. Er ontstaat een enorm frustrerende ervaring. Corona heeft geen respect voor alles wat we hebben. Uit Harvardonderzoek blijkt dat bevredigende relaties doorslaggevend zijn voor geluk en gezondheid. Als dat afneemt, ontstaat frustratie.'

Lees het hele interview in de Movisies van juni 2022

De Agenda van het Sociaal Werk 2022: Het belang van vertrouwde gezichten

De Mönnink is één van de sprekers bij De Agenda van het Sociaal Werk 2022: Het belang van vertrouwde gezichten. Hij gaat in zijn Marie Kamphuis Lezing in op methodisch werken, als een onmisbare bouwsteen voor solide sociaal werk. Hoe werk je als sociaal werker methodisch met mensen die gebukt gaan onder eenzaamheid, armoede, ziekte, scheiding, mishandeling, dakloosheid of een beperking? Wat heb je te bieden aan mensen in rouw, met een trauma of die gevlucht zijn? Als sociaal werker kun je veel hebben aan de methodische competenties vanuit de verlieskunde. Hoe maak je je die eigen? Wat is methodisch werken eigenlijk? Hoe kan je als sociaal werker resultaatgericht werken?

Meld je aan voor De Agenda van het Sociaal Werk 2022