Transformatieagenda Armoede en Schulden

Op naar een aanpak die werkt
artikel - 4 juli 2016

Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe. De bestaande aanpak van dit probleem heeft vooralsnog onvoldoende impact: het neemt de dieper liggende oorzaken niet weg. Eropaf! en Over Rood komen daarom met een transformatieagenda met handvatten om de cirkel van armoede en schulden te doorbreken door te gaan doen wat werkt. Movisie heeft deze agenda gevoed met kennis over werkzame elementen bij de aanpak van armoede en schulden.

De Transformatieagenda Armoede en Schulden bestaat uit acht bouwstenen:

1. Geef mensen eigenaarschap over hun eigen vraagstuk door hun empowerment en zelfregie te vergroten

We moeten de ondersteuning organiseren gebaseerd op empowerment en zelfregie. Dit leidt tot meer duurzame en humane oplossingen. Hoe zorgen we ervoor dat ook bij financiële problematiek en armoede mensen zich weer zelf eigenaar voelen van hun problemen en oplossingen?

2. Draag zorg voor een inclusieve samenleving waarin niet het systeem maar de menselijke maat centraal staat

Voor steeds meer burgers is de samenleving te complex en ingewikkeld. Dit leidt ongewild tot betalingsachterstanden, schulden en sociaal maatschappelijke schade. Hoe brengen we de menselijke maat weer terug in de samenleving?

3. Geef sociale wijkteams, burgerinitiatieven en vrijwilligers een ruim mandaat

Armoede en sociale uitsluiting gaan hand in hand. Sociale wijkteams kunnen nabij en present zijn. Hoe geven we hen een ruim mandaat voor het op maat brengen en direct verbeteren van de sociale en materiële positie van sociaal en maatschappelijk uitgesloten burgers?

4. Maak de schuldhulpverlening en inkomensondersteunende maatregelen toegankelijk

Schuldhulpverlening is vaak niet succesvol omdat de inkomens van mensen te laag zijn en hun vaste lasten te hoog. Hoe kunnen we deze vicieuze cirkel doorbreken?

Armoede en Schulden Nederland uit: 80 pagina's inspiratie

Het magazine van Eropaf!, Over Rood en Movisie dat de veranderingen in de aanpak van armoede en schulden in beeld brengt al gezien? Een inspirerend magazine dat vernieuwende initiatieven zichtbaar maakt en een overzicht geeft van het speelveld en de mogelijkheden om armoede en schulden Nederland uit te krijgen. Verschenen op basis van crowdfunding.

5. Overheid, vertrouw op burgers en versimpel de regels

Een overheid met vertrouwen in burgers is vele malen productiever dan een overheid die werkt vanuit wantrouwen. Hoe kunnen landelijke en lokale overheid nauwer samenwerken in deze? Hoe bereiken we dat de overheid haar opdrachtgevers (de burgers) niet meer als verdachten ziet maar zich dienstbaar opstelt en hen ondersteuning biedt?

6. Laat de incasso alleen doen door bedrijven die maatschappelijk verantwoord werken

Incassobedrijven verdienen aan betalingsachterstanden. Incasseren kan echter ook maatschappelijk verantwoord plaatsvinden. Hoe zorgen we ervoor dat mensen die te goeder trouw zijn (de ‘niet-kunners’) niet meer financieel en psychisch ten onder gaan aan oplopende kosten, dreigende huisuitzettingen en/of boedelverkopen?

7.  Toets leveranciers en kredietverstrekkers op hun zorgplicht zodat zij hun verantwoordelijkheid gaan nemen

Leveranciers en kredietverstrekkers hebben een zorgplicht. Deze wordt op dit moment slechts oppervlakkig of niet per definitie getoetst. Hoe stimuleren we dat leveranciers en kredietverstrekkers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de consument te beschermen beter nakomen?

8. Overheid, bedrijven en burgers: neem je verantwoordelijkheid voor armoede en schulden serieus!

Het neoliberale economische model functioneert niet voor iedereen. Vooral armere mensen hebben nauwelijks baat bij dit model. In veel gevallen betalen zij de prijs voor de rijkdom van anderen. Hoe komen we tot een meer sociaal economisch model?

 

Benieuwd naar het doel van deze Transformatieagenda, meer lezen over de achtergrondinformatie en toelichting op de 8 bouwstenen?

Reacties

Het gaat,zoals vaker in deze wereld, niet om of-of maar en-en strategie. Elke verandering begint bij een beweging en deze transformatie agenda staat aan de start van de beweging van onderop. Er vanuit gaan dat wij niets kunnen beginnen is een onderdeel van de politiek van de machteloosheid. Nee we gaan de wereld hiermee niet veranderen maar op zijn minst kan deze transformatie agenda de stem laten horen van hen die te maken hebben met de gevolgen van schulden en armoede. En is daarmee een verrijking. Uiteraard vraagt het nu om meer discussie erover.

Beste Lou,

Ik ben zeker geen voorstander van niets doen, in tegendeel zelfs. Maar... dan wel vanuit realiteitsbesef. De oorzaken van toenemende (relatieve) armoede zijn globaal. Het hardcore kapitalisme nieuwe stijl dat daarachter zit. Een kapitalisme met een vrij onpersoonlijk karakter, gezichtsloos haast. Fnuikend en ongekend subtiel ook want met quasi-beloningen verleid het ons tot acceptatie en meedoen. De mensen die dat goed begrepen hadden waren degenen achter Occupy. Als ik het programma van de lokale armoedebestrijding lees, ga ik haast over m'n nek! Het is een misplaatst positivisme. De echte oorzaken worden niet geadresseerd, er wordt een hoop good will van alle lokale partijen verwacht, ook van de schuldeisers... kortom: het gaat heel veel frustratie oproepen omdat het in mijn ogen idd. een pleister is en verre van een oplossing. Mijn ervaring is dat dergelijke pleisters eerder onderdeel van het probleem zijn, vanwege hun sussende werking dan van de oplossing (scherp protest, verzet, effectieve maatregelen op het niveau van landelijke en internationale wetgeving!). Wat wij met lokale armoedebestrijding nu nodig hebben is een simpele no nonsense politiek die twee kanten op werkt: a: hetstel van de schuldhulpverlening oude stijl, oftewel, degene die jouw dossier in handen heeft, heeft ook de macht en de plicht om alle eisers te doen stoppen met het opstapelen van incasso's zodat er tijd en ruimte voor een realistische sanerings vrijkomt. Misschien moet de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen daarvoor wellicht wat opgeleukt worden, sterker gemaakt dus. De tweede kant van de zaak: mensen met inkomens tot modaal en ietsje daarboven moeten veel mee info en voorlichting krijgen over de ware aarde van bepaalde financiële producten zoals hypotheken e.d. bezien tegen de onzekere economische achtergrond van de huidige tijd. En... mensen dienen weer te leren wat conservatiever met hun geld om te gaan: niet eerst kopen dan betalen, nee, boter bij de vis! Financering (auto, sere, liposuctie en wat niet al) is een zeer verraderlijke fuik. Die wollige bla bla van dat acht stappen plan? Getver! Dat sust mensen eerder in slaap dan dat het ze wakker maakt. Het verdoezeld de roofdierachtige aard van de financiële kant van de wereld. Mensen willen duidelijkheid, dat hebben ze nodig.

Geloof je het zelf? De meeste uitgangspunten uit dit programma zijn totaal onrealistisch al was het alleen maar omdat de meeste mensen in armoede zelf te dom zijn om te snappen waar ze het zelf laten "liggen". Voor de rest? Is het hooguit een iets betere "pleister". De werkelijke oorzaak? Lees Pikkety! En die ongelijkheid gaat nog wel even een decennium of drie vier dieper invreten! Dus... a.u.b. uw hoofd uit de wolken en uw voetjes op de grond. Niks wijken en wat niet al... direct veel betere, heldere, goed uitvoerbare en hadhaafbare wetgeving... voor zover je daar iets mee kunt. Want Pikkety's ongelijkheid? Is het resultaat van globale economische processen. Daar doen wij niet zo heel veel tegen. Helaas. Maar stoppen met dromen is een begin.

Reageer op dit artikel

18 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.