Transitiearena: geurige stoofpot voor vernieuwing in het sociaal domein

Interview met Marjet van Houten, initiatiefnemer en procesbegeleider

11 september 2018

Vier keer per jaar organiseert Movisie een Transitiearena Vernieuwing arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk voor aanbieders, gemeenten, cliënten, werkgevers, sociale ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers die willen werken aan maatschappelijke verandering in het sociaal domein.

Movisie begon hiermee een jaar vóór de start van de decentralisaties. Inmiddels zitten er vier jaargangen op, en uit de trouwe schare deelnemers en hun reacties blijkt dat het concept nog steeds springlevend is.

‘Zoiets maak je niet zo vaak mee. Het is op een bepaalde manier openbrekend’

‘Het is een powerbank voor mij, het geeft me nieuwe energie om door te gaan’. ‘Je voelt hier dat  je onderdeel bent van een groter beweeglijk iets’.

Wat verklaart het succes van de Transitiearena?

Marjet van Houten: ‘Destijds wilden wij vanuit Movisie een platform ontwikkelen om kennis van vernieuwende experimenten en praktijkvoorbeelden op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk met elkaar te delen en een netwerk op te bouwen. Met de Transitiearena, die iedere twee maanden plaatsvindt, voorzien we in een grote behoefte, zo blijkt. Het is een gezamenlijk groeiproces waarin we oude en nieuwe waarden met elkaar verkennen in een open en veilige sfeer. De Transitiearena heeft een waardevolle rol kunnen vervullen, waarmee ik als procesbegeleider natuurlijk blij ben. Maar de deelnemers vormen het echte fundament. Zij zijn bereid om hun zoektocht, ervaringen, tegenslagen en successen met ons te delen. Daarmee tonen zij lef.’

Elke bijeenkomst begint met een korte introductie van de transitietheorie van DRIFT. Daarnaast worden er twee vernieuwende praktijkvoorbeelden gedeeld door deelnemers en gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek.

transitiearena

Fasen van transitie

Marjet van Houten: ‘Een transitiearena is een bestaande aanpak volgens het model van DRIFT. Het is een systematisch instrument dat kan worden ingezet om complexe maatschappelijke veranderingen aan te pakken, bijvoorbeeld in het sociaal domein. DRIFT heeft daarvoor een aantal modellen ontwikkeld waar ik mij op baseer en die ik altijd toelicht bij de bijeenkomsten omdat het belangrijk is om inzicht te krijgen in de processen: de fasen van transitie en de multilevel bril.

De transformatie in het sociaal domein is een proces dat geleidelijk verloopt vanwege de taaiheid van aanwezige structuren, culturen en werkwijzen. Vernieuwing en verandering gaan dus langzaam. We zitten, denk ik, nu nog in de take-off fase. De voeding voor vernieuwing en verandering moet echt vanuit het microniveau komen, waar innovatieve projecten vandaan komen. Hiermee kunnen we elkaar dus inspireren en de energie vandaan halen om verandering te bewerkstelligen’.

Beleid en praktijk verbinden

'De transitiearena is wat mij betreft echt een plek waar dit op een pure manier gebeurt. De experimenten en praktijkvoorbeelden vormen steeds weer een geweldige inspiratiebron. Minstens zo belangrijk is het om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Simon Heeremans, beleidsmedewerker van het ministerie van SZW komt ook vaak, hij wil kijken wat er leeft en waar de knelpunten voor de uitvoering nog zitten. Zo kan hij eraan bijdragen dat beleid en praktijk goed op elkaar worden aangesloten. Mooi dat dit zo werkt. Dat we met elkaar de verandering vormgeven’.

Over de Transitiearena
De Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk is een serie bijeenkomsten om samen kennis te delen en een netwerk op te bouwen. Met elkaar verkennen we hier oude en nieuwe waarden en zoeken we naar nieuwe ‘rules of the game’. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering. Het is een gezamenlijk groeiproces waarin we vernieuwende praktijkvoorbeelden en experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en samen vooruit kijken. Door het bijeenbrengen van verschillende perspectieven: aanbieders, gemeenten, cliënten, werkgevers, sociale ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers, werken we aan maatschappelijke verandering.

Lees ook het interview met Simon Heeremans, senior beleidsmedewerker Participatie bij het Ministerie van SZW: ‘De Transitiearena van Movisie helpt mij om beleid en praktijk aan elkaar te verbinden’.