Transitiearena: geurige stoofpot voor vernieuwing in het sociaal domein

Interview met Marjet van Houten, initiatiefnemer en procesbegeleider
artikel - 9 januari 2018

In The Colour Kitchen in Utrecht komen iedere twee maanden zo’n 60 mensen bij elkaar voor de Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Het is een bonte verzameling uit de wereld van aanbieders, gemeenten, cliënten, werkgevers, sociale ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers. Wat hen drijft en bindt is de wil om te werken aan maatschappelijke verandering in het sociaal domein.

Marjet van Houten (Movisie) was in september 2014 initiatiefnemer van deze Transitiearena. Inmiddels zit de 20e editie erop en uit de trouwe schare deelnemers en hun reacties blijkt dat het concept nog steeds springlevend is.

‘Zoiets maak je niet zo vaak mee. Het is op een bepaalde manier openbrekend’

Een ander: ‘Het is een powerbank voor mij, het geeft me nieuwe energie om door te gaan’. ‘Je voelt hier dat  je onderdeel bent van een groter beweeglijk iets’.

Wat verklaart het succes van de Transitiearena?

Marjet van Houten: ‘Met de start van de transformatie drie jaar geleden, wilden wij vanuit Movisie een platform ontwikkelen om kennis van vernieuwende experimenten en praktijkvoorbeelden op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk met elkaar te delen en een netwerk op te bouwen. Met de Transitiearena voorzien we in een grote behoefte, zo blijkt. Het is een gezamenlijk groeiproces waarin we oude en nieuwe waarden met elkaar verkennen in een open en veilige sfeer. De Transitiearena heeft inderdaad een waardevolle rol kunnen vervullen, waarmee ik als procesbegeleider natuurlijk blij ben. Maar de deelnemers vormen het echte fundament. Zij zijn bereid om hun zoektocht, ervaringen, tegenslagen en successen met ons te delen. Daarmee tonen zij lef.’

De Transitiearena vindt één keer in de twee maanden plaats. Elke bijeenkomst begint met een korte introductie waarin Marjet van Houten de transitietheorie van DRIFT toelicht. Daarnaast worden er twee vernieuwende praktijkvoorbeelden gedeeld door deelnemers en gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek.

Fasen van transitie

Marjet van Houten: ‘Een transitiearena is een bestaande aanpak volgens het model van DRIFT. Het is een systematisch instrument dat kan worden ingezet om complexe maatschappelijke veranderingen aan te pakken, bijvoorbeeld in het sociaal domein. DRIFT heeft daarvoor een aantal modellen ontwikkeld waar ik mij op baseer en die ik altijd toelicht bij de bijeenkomsten omdat het belangrijk is om inzicht te krijgen in de processen: de fasen van transitie en de multi-level bril.

De transformatie in het sociaal domein is een proces dat geleidelijk verloopt vanwege de taaiheid van aanwezige structuren, culturen en werkwijzen. Vernieuwing en verandering gaan dus langzaam. We zitten, denk ik, nu nog in de take-off fase. De voeding voor vernieuwing en verandering moet echt vanuit het micro-niveau komen, waar innovatieve projecten vandaan komen. Hiermee kunnen we elkaar dus inspireren en de energie vandaan halen om verandering te bewerkstelligen’.

Beleid en praktijk verbinden

Marjet van Houten: 'De transitiearena is wat mij betreft echt een plek waar dit op een pure manier gebeurt. De experimenten en praktijkvoorbeelden vormen steeds weer een geweldige inspiratiebron. Minstens zo belangrijk is het om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Simon Heeremans, beleidsmedewerker van het ministerie van SZW komt ook vaak, hij wil kijken wat er leeft en waar de knelpunten voor de uitvoering nog zitten. Zo kan hij eraan bijdragen dat beleid en praktijk goed op elkaar worden aangesloten. Mooi dat dit zo werkt. Zelf ben ik er ook altijd van onder de indruk. Dat we met elkaar de verandering vormgeven’.

Over de Transitiearena
De Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk is een serie bijeenkomsten om samen kennis te delen en een netwerk op te bouwen. Met elkaar verkennen we hier oude en nieuwe waarden en zoeken we naar nieuwe ‘rules of the game’. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering. Het is een gezamenlijk groeiproces waarin we vernieuwende praktijkvoorbeelden en experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en samen vooruit kijken. Door het bijeenbrengen van verschillende perspectieven: aanbieders, gemeenten, cliënten, werkgevers, sociale ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers, werken we aan maatschappelijke verandering. Ben je werkzaam in het sociaal domein en wil je dit eens ervaren en meedoen? Meld je dan aan voor de komende Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk op woensdag 31 januari 2018.

 

Lees ook het interview met Simon Heeremans, senior beleidsmedewerker Participatie bij het Ministerie van SZW: ‘De Transitiearena van Movisie helpt mij om beleid en praktijk aan elkaar te verbinden’.

Reacties

Reageer op dit artikel

3 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.