Transparantie en eenvoud: wat weten we?

4 maart 2021

Om toegang te kunnen krijgen tot zorg en ondersteuning is het belangrijk dat inwoners weten waar zij met hun vragen erover terecht kunnen. En dat zij goed op de hoogte blijven over wat er daarna gebeurd, begrijpen wat er wel en niet mogelijk is en wie wat doet. Hoe kan het toegangsproces zo duidelijk en makkelijk mogelijk voor inwoners ingericht kan worden?

Reflectietool: Ruimte geeft vaart

Tool van Integraal Werken in de Wijk die helpt te reflecteren op de huidige toegang. De tool is bedoeld voor beleidsmedewerkers, (wijkteam)professionals en bestuurders. Het bevat onder andere een onderdeel ‘heldere werkwijze’, over de stappen die mensen moeten doorlopen om zorg/ondersteuning te krijgen: zijn die stappen logisch, noodzakelijk en begrijpelijk?
💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.

Basisfuncties voor lokale teams in kaart
Functie: vindbare en toegankelijke hulp

Eén van de basisfuncties die minimaal in lokale teams geborgd zou moeten zijn is ‘vindbare en toegankelijke hulp’. Wat is er dan nodig en hoe dat te bereiken? En welke dilemma’s spelen er rondom het realiseren van een toegangspoort/aanspreekpunt en hoe daarmee om te gaan? Meer over deze basisfunctie vind je in deze publicatie van Integraal Werken in de Wijk.
💡 Interessant voor gemeenten.

Toegankelijkheidstoets

Zeven vragen van Toezicht Sociaal Domein waarmee geïnteresseerden kunnen toetsen hoe digitaal toegankelijk een gemeente is.
💡 Interessant voor gemeenten.

(Digitale) Inclusie: aan de slag met gemeentelijke dienstverlening

Hoe zorg je als gemeente voor passende dienstverlening die voor iedereen vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk is? Op deze pagina van VNG Realisatie vinden gemeenten en andere organisaties twee brochures met praktische voorbeelden en adviezen.
💡 Interessant voor gemeenten.

Toegankelijke dienstverlening (voor gemeenten)

Op deze website heeft Stichting Lezen en Schrijven voor gemeenten belangrijke vragen en antwoorden over toegankelijke dienstverlening en eenvoudige communicatie op een rij gezet.
💡 Interessant voor gemeenten.