Triple gay: een pitch voor LHBT-emancipatiebeleid

Gehouden tijdens de landelijke rondetafelbijeenkomst over LHBT-emancipatie op 8 mei 2014
artikel - 8 mei 2014
Afbeelding bij Triple gay: een pitch voor LHBT-emancipatiebeleid

Op donderdagmiddag 8 mei 2014 vond de landelijke rondetafelbijeenkomst over LHBT-emancipatie plaats in het Kurhaus. Onder de aanwezigen: minister Bussemaker. Vanuit Movisie: Judith Schuyf, Hanneke Felten en Juul van Hoof en Saskia Keuzenkamp.

Saskia Keuzenkamp gaf een pitch over de agenda voor het LHBT-emancipatiebeleid. Dit in het verlengde van haar voorgaande SCP onderzoeken en vanuit Movisie vanwege het thema effectiviteit. De tekst van deze pitch kunt u hieronder lezen.

Triple gay

Nederland heeft een goed LHBT-beleid. Er is natuurlijk altijd wat te verbeteren, maar in principe vind ik het regeringsbeleid getuigen van ambitie. Op de internationale lijstjes van de houding van de bevolking tegenover homoseksualiteit staat Nederland veelal aan kop. Maar er zijn ook nog knelpunten. En de regering leunt zeker niet genoegzaam achterover. En het is belangrijk om die houding vast te houden. Steeds gewoner, nooit gewoon luidt niet voor niets de titel van een van de SCP-rapporten over acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Ook in de toekomst blijft een LHBT-emancipatiebeleid nodig. Vandaag wil ik in dat verband pleiten voor een ‘triple gay’-status voor het LHBT-emancipatiebeleid.

Bevorder sociale acceptatie LHBT's

Het eerste punt betreft de hoofddoelstelling: het bevorderen van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Hoewel het daarmee over het algemeen best goed is gesteld, zijn er ook nog knelpunten. In bepaalde kringen (orthodox religieuzen, jongeren) ligt homoseksualiteit nog gevoelig en komt afwijzing voor. En de houding tegenover biseksuelen en transgenders is minder gunstig dan die tegenover homoseksuele mannen en lesbische vrouwen – hoewel de bevolking hier in meerderheid ook positief tegenover staat.

Er valt dus nog winst te boeken bij het bevorderen van de sociale acceptatie. Daarbij is het nog van belang aandacht te hebben voor gender-nonconform gedrag. Want de acceptatie is vooral groot als homo’s en lesbo’s ‘normaal’ doen en zich gedragen zoals van hun seksegenoten wordt verwacht. Verwijfd gedrag van mannen of mannelijk gedrag van vrouwen wordt vaak veel minder geaccepteerd. Er is dus een zekere druk op lhbt’s om zich aan te passen aan heteronormen en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Gedifferentieerd beleid onder LHBT's

Het tweede punt is dat ik eigenlijk niet over ‘triple gay’, maar over ‘triple lgbt’ moet spreken – maar dat bekt niet zo lekker. De ervaringen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders komen op sommige punten weliswaar overeen, maar er zijn ook verschillen. Voor transgenders werd en wordt op een aantal vlakken specifiek beleid gevoerd, bijvoorbeeld op juridisch en medisch vlak. Maar vaak maken ze deel uit van de brede doelgroep ‘lhbt’s’, bijvoorbeeld als het gaat om het vergroten van de sociale veiligheid in het onderwijs. Het risico is dan aanwezig dat transgenders dan niet de aandacht krijgen die ze verdienen. En ook voor biseksuelen geldt dat zij soms meer problemen hebben dan homo’s en lesbo’s, zie het recente SCP-onderzoek over acceptatie op de werkvloer. Een gedifferentieerd beleid is dus erg belangrijk.

Onderzoek effectiviteit

Het derde punt gaat over de effectiviteit van het beleid. Wordt er gedaan wat werkt? In de afgelopen jaren is een lijn ingezet om steviger in te zetten op evaluatieonderzoek. Bijvoorbeeld onderzoek naar de GSA’s en naar de pilots gericht op het vergroten van sociale veiligheid van lhbt’s op school. Dat is heel goed! De middelen zijn beperkt en het is zaak die in te zetten voor beleid dat effectief is. Onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen en projecten kan input leveren voor verbetering van het beleid. Of indien de uitkomsten tegen vallen voor een onderbouwde ‘agenda van beleidsbeëindiging’.

Kortom: laten we gaan voor Triple gay! Een beleid dat

  • bijdraagt aan vergroting van de sociale acceptatie van lhbt’s, met een waakzaam oog voor een dwang tot normalisering
  • dat waar nodig aandacht besteed aan verschillen tussen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders
  • en dat gebaseerd is op aanpakken die werken, die effectief zijn.