Uit de praktijk: slim gebruik maken van bestaande digitale omgeving

Sensire heeft slim gebruik gemaakt van de digitale omgeving, die ze al voor andere activiteiten had opgezet.

12 juli 2017

Kijken wat beter kan is een uitgangspunt dat bij de mensen van Sensire in het bloed zit. ‘Ik durf met een gerust hart te zeggen dat wij een vooruitstrevende organisatie zijn’, zegt projectmanager Judith Reusen. ‘Dit verklaart ook waarom wij een voorloper waren in het bieden van zorg op afstand. Niet in plaats van de persoonlijke zorg maar wel complementair daaraan. We bieden 24/7 telemonitoring en bieden cliënten die er baat bij hebben een iPad.

Om aan te sluiten bij de digitale ondersteuning die Sensire van oudsher al bood, ontwikkelden zij een digitale sociale mantelzorgkaart per gemeente waarin alle informatie is opgenomen die voor de mantelzorger van belang kan zijn. De wijkverpleegkundige is degene die – in voorkomende gevallen samen met de gemeente – de verantwoordelijkheid neemt om deze kaart up to date te houden. Reusen: ‘De gemeenten waren aanvankelijk bang dat het opzetten van die mantelzorgkaart dubbel werk was, omdat zij al een sociale kaart hadden gemaakt. Maar gaandeweg kwamen zij er achter dat deze nieuwe kaart toch echt een heel andere insteek en doelgroep heeft.’

Drie minuten check

Ook de drie minuten check – die helpt om snel in beeld te brengen of de mantelzorger de situatie nog aan kan – heeft Sensire gedigitaliseerd. Wieggers: ‘We hebben gebruikgemaakt van de check die elders al was ontwikkeld, maar hebben die zelf aangepast omdat we een gevalideerd instrument wilden hebben. De gemeenten gebruiken hetzelfde systeem en daar wilden we bij aansluiten. De check staat sinds kort op de site van Sensire en wordt goed gebruikt. Hij helpt mantelzorgers om te beseffen dat ze daadwerkelijk mantelzorger zijn – niet iedereen die deze rol vervult ziet zichzelf zo – en te zien welke ondersteuning mogelijk is. Ook de contactgegevens van de wijkverpleegkundige staan erbij.’

Caren zorgt

Esther Wieggers stelt dat haar rol als wijkverpleegkundige als gevolg van In voor Mantelzorg duidelijk is veranderd. ‘Ik ben me meer bewust van wat mantelzorgers doen en van de vraag wat zij wel en niet aankunnen’, zegt ze. ‘Ik weet hoe belangrijk het is niet te oordelen, maar eerst iemands verhaal aan te horen en dan pas samen tot een arrangement op maat te komen.

En ik ben er achter gekomen dat ik echt heel veel mantelzorgers niet kende. Nu probeer ik meer structureel contact met ze te onderhouden. Dit is ook als vaste rol benoemd voor de EVV’ers. We gebruiken hiervoor het digitaal portal Caren Zorgt. Dit heeft ook meerwaarde voor kinderen die op afstand wonen, omdat het een eenvoudige manier biedt om op afstand contact te houden met degene van Sensire die voor hun vader of moeder zorgt. Die kunnen ze zo dus via beeldverbinding ook persoonlijk leren kennen. Het moet nog wel verder worden ontwikkeld, want niet iedereen is er al aan gewend hiermee te werken. We hebben de beschikking over een digitaal scholingsaanbod waarin we dit zeker gaan meenemen. Maar ik kan nu al zeggen dat het me helpt om meer ogen en oren voor de mantelzorger te hebben en indien nodig een mantelzorgconsulent in te schakelen.