Uitgelicht: professional met een roze bril

artikel - 1 juli 2015
bestuur u-pride

Verbinding is een sleutelwoord in het werk van Tamara Rosenbach. Zij is sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij de gemeente Utrecht. In haar werk maakt ze zich sterk voor mensen met lesbische-, homoseksuele-, biseksuele- of transgendergevoelens (LHBT’s). Maak kennis met Tamara en haar roze bril als sociaal verpleegkundige.

Tamara Rosenbach houdt spreekuren voor jongeren t/m 24 jaar in de gemeente Utrecht, waar deze jongeren vragen kunnen stellen rondom seksualiteit. Collega’s kunnen ook bij Tamara terecht voor advies rond seksualiteit of seksuele ontwikkeling van kinderen. In haar advies neemt ze seksuele- en genderdiversiteit altijd mee. Daarnaast geeft Tamara voorlichtingen aan mensen met een hoger risico op hepatitis B en verzorgt ze vaccinaties.

Sociaal en gezond

Tamara zoekt in haar werk altijd naar de samenhang en de verbinding tussen thema’s. Tamara: ‘Vaak gaat het niet om één gezondheidsonderwerp, maar hangen thema’s met elkaar samen. Iemand kan overgewicht hebben, doordat hij/zij LHBT is en dit niet kan of durft te uiten. Overgewicht kan dan een gevolg zijn. De focus kan in zulke situaties liggen op het helpen omgaan met LHBT-gevoelens en minder bij gezonde voeding. Als sociale professionals moeten we meer oog hebben voor die samenhang.’

Horen, zien en ervaren

Verbinding is voor Tamara een sleutelwoord. ‘Ik probeer partijen samen te brengen, waardoor ze elkaar kunnen aanvullen en versterken. Overal waar ik kom, zorg ik dat LHBT genoemd wordt, zodat dit ook bij andere collega’s op het netvlies komt.’ Tamara organiseerde tijdens het Midzomergrachtfestival afgelopen week een speeddate met een ambtenaar. 6 Ambtenaren gingen die avond in gesprek met LHBT-inwoners. ‘Op die manier wil ik ambtenaren en LHBT-inwoners van de gemeente Utrecht bij elkaar brengen. Zo kunnen collega’s zelf horen, zien en ervaren waarom aandacht voor LHBT zo belangrijk is.’

Tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks 2015 gaf Tamara met twee andere collega’s een presentatie over transgenders. Ook hier kwam het stukje seksuele gezondheid naar voren in combinatie met andere gezondheidsterreinen. Transgenders zijn nog te weinig zichtbaar, vindt Tamara. ‘Je kunt pas echt gelukkig zijn als je jezelf bent. Dat is wat ik geloof en wat mij drijft.’ Daarom heeft ze ook een adviserende rol bij het actieplan ‘Utrecht gender divers’. Een initiatief van burgers om de positie en zichtbaarheid van transgenders in Utrecht te verbeteren.

Denk buiten je kaders

Het zoeken naar verbinding is lang niet altijd gemakkelijk, omdat je wordt uitgedaagd buiten je eigen kaders te denken. Tamara: ‘Ik ben zelf hetero, getrouwd en we hebben een dochter. Dat is mijn kader. Als ik aan het werk ben, kan ik niet vanuit dat kader blijven denken. Ik moet aansluiting vinden bij de ander. Dat kan alleen als ik me ook afstem op die ander. Een open blik is onmisbaar om de hulpvraag boven tafel te krijgen.’


Benieuwd naar een andere roze bril? Edith Merks vertelde in april hoe zij als sociaal cultureel werker zich hard maakt voor LHBT-jongeren. Uitgangspunt bij haar aanpak is het creëren van herkenbaarheid.

Foto: bestuur U-pride. Tamara Rosenbach staat uiterst rechts.

Reacties

Reageer op dit artikel

4 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.