Uitgelicht: professional met roze bril

artikel - 22 november 2016

‘Er is nog steeds veel werk te verzetten om LHBT-jongeren van kwetsbaar naar weerbaar te krijgen’. Brechje Kuipers en Sascha Spaans werken als projectleider/beleidsmedewerker bij Spirit, centrum voor jeugd en opvoedhulp in de regio Amsterdam en omstreken, Zaanstad en Haarlemmermeer. Vanuit Spirit Specifiq richten zij zich op gendersensitieve jeugdhulpverlening.

Uit het SCP-onderzoek ‘Jongeren en seksuele oriëntatie’ (2015) blijkt dat LHBT-jongeren een slechtere gezondheid en meer psychosomatische, emotionele en gedragsproblemen hebben. Het aantal zelfmoordpogingen bij homo-jongeren is vier keer zo hoog als bij niet homo-jongeren.

Kwetsbaarheid

Brechje Kuipers: ‘Voor kwetsbare jongeren geeft het opgroeien naar zelfstandigheid en volwassenheid meer stress en uitdagingen dan voor jongeren die opgroeien vanuit de veiligheid en warmte van een thuis. Voor LHBT-jongeren is deze kwetsbaarheid nog sterker. Dit maakt het belangrijk dat we deze jongeren goed zien en helpen’. Uit het SCP-onderzoek blijkt ook dat professionals in de jeugdsector deze groep jongeren niet altijd goed te signaleren en vaak handelingsverlegen zijn. Sascha: ‘Hier ligt dus nog een taak voor het veld. Het is daarbij belangrijk dat jongeren en gezinnen hulp krijgen die echt aansluit’.

Het is daarbij belangrijk dat jongeren en gezinnen hulp krijgen die echt aansluit

De kracht van het verschil

Hoe zorg je nu voor een goede aansluiting? Brechje: ‘Wij geloven heel erg in de kracht van het verschil en vinden dat we daar als organisatie ook voor moeten gaan staan, zowel voor onze jongeren en gezinnen als voor onze medewerkers. Binnen Spirit hebben wij daarom Rutgers gevraagd om te onderzoeken of dit bij onze medewerkers het geval is. Deze LHBT-organisatiescan* heeft veel gesprekken opgeleverd over hoe wij als Spirit omgaan met verschil. De resultaten van dit onderzoek geven ons inzicht in ervaringen van medewerkers en wat uitdagingen zijn van professionals om de juiste hulp te kunnen bieden aan LHBT jongeren. Want praten over seksualiteit en seksuele oriëntatie met gevoel voor diversiteit; dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Afhankelijk van deze resultaten zullen we bekijken welke stappen we zullen zetten binnen de organisatie’.

Echte aandacht

Het delen en verspreiden van kennis en ervaringen vinden beide ook belangrijk. Want in de Jeugdzorg is er nog wel wat te winnen om gendersensitieve hulpverlening echt aandacht te geven. Brechje: ‘Vanuit Spirit nemen wij deel aan netwerkbijeenkomsten op het gebied van LHBT en gender. Zo zijn wij aangesloten bij het diversiteitsnetwerk van SIGRA, waar o.a. ook Amsta, HVO Querido, Cordaan en de opvoedpoli deel van uitmaken. Dit netwerk komt enkele keren per jaar bij elkaar om met elkaar verder over dit onderwerp te praten en informatie uit te wisselen. Sascha: ‘We hebben in dit verband ook contact gelegd met het bedrijfsleven (ING) om te bekijken hoe diversiteitsbeleid binnen de ING is vormgegeven. Dit met het idee dat we niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en de succes en faalervaringen met elkaar delen’.

Hebben jullie nog tips?

‘Koester de verschillen tussen mensen. En vraag de cliënten zelf altijd om feedback; sluit de hulp wel aan bij de wensen en behoeften van henzelf’.

Benieuwd naar een andere roze bril?

  • Edith Merks vertelt hoe zij als sociaal cultureel werker zich hard maakt voor LHBT-jongeren. Uitgangspunt bij haar aanpak is het creëren van herkenbaarheid.
  • Tamara Rosenbach is sociaal verpleegkundige en legt uit hoe 'verbinding' het sleutelwoord is in haar werk.
  • Jan Gunther werkt als veldwerker en vertelt over de taboes in de straatcultuur.

Reacties

Reageer op dit artikel

3 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.