Uitnodiging: ‘Professionals in gesprek met onderzoekers’

Onderwerp: integrale samenwerking zorg-participatie

14 september 2021

Ben jij werkzaam in het sociaal domein? Wil jij kennis delen over wat werkt bij integraal werken op het terrein van zorg en participatie? Wil je je professionele bewustzijn vergroten en methodisch handelen versterken in jouw dagelijkse praktijk? Doe dan mee aan de Vraagtafel over integrale samenwerking zorg-participatie.

De bedoeling van de Vraagtafel is om inzichten uit de werkpraktijk te delen en tegelijkertijd te leren hoe je resultaten van onderzoek in jouw dagelijkse praktijk kunt toepassen. Een Vraagtafel is een manier om je werk te ontwikkelen met behulp van wetenschappelijke kennis.   

Doe mee aan de vraagtafel  

Movisie organiseert de Vraagtafel samen met SAM, de beroepsvereniging uitvoerders sociaal domein. Het ZonMw onderzoek ‘lokaal en integraal werken aan participatie’ staat centraal. Aan het gesprek nemen 5 tot 6 professionals deel met verschillende werkcontexten en de onderzoeker van het onderzoek, Joep Binkhorst (Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie). Je hoeft het onderzoek niet te kennen als je je opgeeft voor de Vraagtafel.  

Wat vraagt het?  

De Vraagtafel bestaat uit drie online gesprekken, begeleid door SAM en Movisie:  

  • 18 oktober van 14.00 tot 16.00 uur: formuleren van vragen vanuit jouw praktijk voor de onderzoeker  
  • 8 november van 14.00 tot 16.00 uur: verdiepende dialoog tussen praktijk en wetenschap 
  • 29 november van 14.00 tot 16.00 uur: een reflectie op de aanpak (leidt het gesprek tot concrete handvatten?)  

Het doel van de Vraagtafels is dat er beweging ontstaat waarin de praktijk de wetenschap bevraagt. De vraagtafel moet ervoor zorgen dat wetenschappelijke kennis beter aansluit bij de uitdagingen in de praktijk. Vraagtafels stimuleren interactie tussen professionele kennis en wetenschappelijke kennis. Het kennisplatform Utrecht Sociaal, het kenniscentrum Sociale Innovatie en Movisie geven ook vervolg aan de implementatie van het onderzoek. De uitkomsten van de vraagtafel worden daarvoor benut. 

Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar a.vandeth@movisie.nl.