Uitvraag onder ervaringsdeskundigen: uitrol VN-verdrag Handicap in gemeenten

Uitvraag gesloten

9 september 2021

Movisie wil onderzoeken op welke wijze de inzet van ervaringsdeskundigen bij de uitrol van het VN-verdrag Handicap in gemeenten kan worden verbeterd. Daarom start vandaag een online uitvraag, onder zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen die actief zijn (geweest) in hun gemeente, om een beeld te krijgen van de huidige situatie en wat wensen en behoeften zijn ter verbetering. 

De uitvraag is gesloten. De resultaten worden binnenkort op deze pagina bekend gemaakt.

In 2016 werd in Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Sinds die tijd zijn er diverse initiatieven gestart om invulling te geven aan dit verdrag. Toch is het voor mensen met een beperking of handicap vaak niet mogelijk om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. De inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, onder andere door de VN-ambassadeurs, kan gemeenten in de uitvoering van het VN-verdrag helpen. Met deze uitvraag onder ervaringsdeskundigen hopen wij erachter te komen hoe de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid nog beter kan. 

Dit artikel kun je ook voorgelezen beluisteren via SoundCloud. De tekst gaat door onder het Luisteren-item.