Vaders en zonen uit de wildernis

TrotseZonenTrotseVaders als interventie in de hulpverlening
artikel - 21 mei 2015

Heeft u dit voorjaar de tv-serie ‘De roze wildernis’ gezien, met Arie Boomsma? Daarin reizen vier jonge homo’s met hun vaders door de jungle van Argentinië. Vanwege hun geaardheid is de band moeizaam. Lukt het hen om tijdens de barre tocht meer begrip voor elkaar te krijgen? Kunnen ze elkaar accepteren? Vader Henk en zoon Danley zeggen na afloop dat ze een betere band met elkaar hebben. Alleen daarom al vindt Boomsma zijn programma geslaagd.

TrotseZonenTrotseVaders

Het is eigenlijk de methodiek TrotseZonenTrotseVaders, maar dan in een hogedrukpan en voor een groot publiek. TrotseZonenTrotseVaders richt zich op vaders en zonen die met elkaar worstelen en conflicten hebben. Het gaat niet speciaal om homo’s maar om jongens van 14 tot 18 jaar die thuis ruzie hebben en dreigen te ontsporen. Escalatie ligt op de loer. Hun moeders willen het oplossen met praten, hun vaders trekken zich terug, geven een grote mond of gaan dreigen. Wanneer de zonen en hun vaders de situatie willen veranderen, is het moment om een traject TrotseZonenTrotseVaders te starten.

Jongens met problemen

De methodiek is gericht op het oplossen van problemen bij jongens. Meer dan meisjes hebben ze te maken met voortijdige schooluitval, alcohol- en drugsgebruik, gameverslaving, grensoverschrijdend seksueel gedrag, geweld en criminaliteit. Wanneer docenten, jongerenwerkers en hulpverleners zoeken naar oplossingen, helpt deze methodiek.

Ben je de vader die je wilt zijn?

Behalve over zonen gaat de methodiek ook over vaders. Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen betrokken vaderschap en verhoogd welzijn, betere schoolprestaties en minder problemen bij jongens. Ben je de vader die je wilt zijn? Dat is een vraag die als rode draad door de methodiek loopt. Vaders zijn voor veel jongens het eerste rolmodel. Tegelijkertijd voldoen ze vaak niet aan de beelden van de succesvolle mannen die hun zonen in de populaire media zien. De methodiek gaat daarom - ook – over beeldvorming rondom mannelijkheid, zelfbeeld, emancipatie en participeren in de samenleving.

Ontwikkelaar Jens van Tricht:

‘De methodiek is de weerslag van tien jaar werken met jongens en mannen, op basis van de theorievorming tijdens mijn studie over mannen en mannelijkheid. In de afgelopen tien jaar heb ik ideeën getoetst aan de praktijk, en andersom. De cirkel gaat rond, steeds weer’

De methodiek in de praktijk

De methodiek wil de problemen waarmee jongeren bij de hulpverlening komen verminderen door de vader-zoonrelatie te verbeteren. Vader en zoon doen dingen samen, hebben weer contact - ook lichamelijk - en werken aan een stabiele gezinssituatie. Een voorbeeld? Vader en zoon gaan touwtrekken. De zoon doet niets en de vader trekt – letterlijk – alles. Dit heeft een parallel met de praktijk: zoon doet niets in huis en vader ruimt alles op. Pas als de hulpverlener hen na het touwtrekken een spiegel voorhoudt valt het kwartje en gaan ze er over praten en aan werken.

 Bron: TrotseZonenTrotseVaders

Ervaringen van deelnemers

De evaluatie van de eerste pilots leverde positieve reacties op van de deelnemers, zowel zonen als vaders. Beiden geven aan dat ze zich bewust zijn geworden van het belang van hun relatie en dat er een verbetering is opgetreden. Ze doen uitspraken als: ’er is meer begrip tussen ons’, ‘we praten meer met elkaar’, ’we luisteren meer naar elkaar’ en ’het is fijn om dingen samen te doen’. Eigenlijk het verhaal van Henk en Danley uit De Roze Wildernis.

Over de methodiek

TrotseZonenTrotseVaders is in de praktijk ontwikkeld, met een team van ervaren en betrokken hulpverleners en pioniers in hun eigen organisatie. De methodiek is bedoeld voor docenten, jongerenwerkers en hulpverleners. Elk traject is maatwerk en wordt afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van de deelnemers en de uitvoerende organisatie. Er is een draaiboek voor groepstrajecten dat eenvoudig om te vormen is tot individueel traject voor vader en zoon. Ontwikkelaar Jens van Tricht kan desgewenst trainers trainen of coachen in het hanteren van de methodiek. Op 25 september en 27 november 2015 biedt van Tricht in samenwerking met Cardea, een tweedaagse train de trainer aan voor professionals die met de methodiek en het handboek willen leren werken.

De methodiek TrotseZonenTrotseVaders is beschikbaar via www.movisie.nl/publicaties of www.trotsezonentrotsevaders.nl
Contactpersoon is Jens van Tricht: contact@jensvantricht.nl

Foto bovenin: Stijn Ghijsen