Een vak leren in een fietsenwinkel in de Noordoostpolder

Inspirerende voorbeelden van dagbesteding

11 september 2017

Als gemeente of aanbieder van dagbesteding zoekt u steeds naar inspirerende voorbeelden. Flevo Fiets is een fietsenwinkel en werkplaats met leer- en werkplekken voor  jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Flevo Fiets is een echte onderneming, maar wel met een bijzonder tintje.

Bij Flevo Fiets kunnen klanten terecht voor onderhoud en reparatie, voor de aankoop van fietsen, fietsonderdelen en accessoires. Daarnaast krijgen bij Flevo Fiets (jong)volwassenen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, de kans om in een commercieel bedrijf te worden opgeleid. De medewerkers hebben een licht verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum of andere psychiatrische problematiek als ADD, verslavingsproblematiek of angststoornissen. 

Serie inspirerende voorbeelden dagbesteding
Om gemeenten en aanbieders van dagbesteding te helpen in hun zoektocht naar naar nieuwe manieren van dagbesteding belicht Movisie elke maand een inspirerend voorbeeld. Eerder publiceerden we over de voorbeelden Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp, Enik Recovery College en Dagcentrum Kraaipan.

Hoe Flevo Fiets te werk gaat

De fietsenwinkel en de werkplaats bieden alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot assistent-fietsenmaker, verkoopmedewerker of facilitair medewerker. Het team van Flevo Fiets bestaat uit een bedrijfsleider, drie gediplomeerde fietsenmakers en een jobcoach. Door de aanwezigheid van professionele fietsenmakers en een jobcoach leren de jongeren vakbekwaamheid en werknemersvaardigheden. In het begeleidersteam is zowel de kennis van de commerciële fietsenbranche als van de zorg aanwezig. Medewerkers krijgen de ruimte om te laten zien wat ze kunnen.

Meer weten over vernieuwing in dagbesteding? Bekijk de publicatie Dagbesteding in ontwikkeling:

Download publicatie

Stevige groepsdynamiek

Flevo Fiets biedt zowel langdurige als kortdurende trajecten aan. Kortdurende trajecten kunnen bijvoorbeeld in het kader van een observatieperiode zijn. Wat laat iemand zien op een werkplek, wat heeft iemand nodig, wat is helpend voor vervolg? Ook kunnen kortdurende trajecten worden gestart als opstartperiode na bijvoorbeeld een psychose. De fietsenwinkel en werkplaats biedt een leer- werkplek aan een mix van doelgroepen, zowel jongeren met een verstandelijke als psychische beperking. Deze mix zorgt in de praktijk voor een stevige groepsdynamiek.

Goede ervaringen

Medewerkers geven aan zichzelf te kunnen zijn en zich bij Flevo Fiets veilig te voelen. Ze krijgen steun als ze iets niet weten, en krijgen veel uitleg en gerichte begeleiding. Dat geeft hen vertrouwen. Uit externe audits blijkt dat de visie van Flevo Fiets breed in de organisatie wordt gedragen. Flevo Fiets is onderdeel van de Omega Groep, waardoor aanspraak gedaan kan worden op extra voorzieningen, bijvoorbeeld ambulante ondersteuning of jobcoaching. Omega Groep is begin 2009 als zorgorganisatie gestart. Zij heeft sinds augustus 2011 haar kwaliteit geborgd middels HKZ-certificering. Deze geldt ook voor Flevo Fiets.

Vernieuwing in dagbesteding

Begin 2016 deed Movisie een inventarisatie bij 10 kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten. Hieruit bleek dat er nog geen grote verschuivingen waren in de opzet van dagbesteding. De verwachtingen waren echter, dat het aanbod zou worden vernieuwd en dat de voorliggende voorzieningen zouden worden uitgebouwd. Zodat er een meer integraal aanbod en meer samenwerking tussen aanbieders zou ontstaan. Een jaar later bracht Movisie de publicatie Dagbesteding in ontwikkeling uit. Hierin worden de 45 projecten opnieuw tegen het licht gehouden. Hebben ze het gered? Zijn de verwachtingen uitgekomen en zijn er nieuwe stappen gezet? Daarnaast beschrijven we in deze publicatie 16 nieuwe praktijkvoorbeelden van projecten voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek. Flevo Fiets is er één van.