Veel beloven, weinig geven, doet geen gezin in vreugde leven

Een zorgintensief gezin in de transformatie

Iedereen doet mee in de participatiesamenleving. Maar gaat dat ook op voor kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezinnen? Isabel is één van de ongeveer 120.000 kinderen in Nederland met een beperking. Haar moeder Astrid van der Kooij verkent de uitwerking van de decentralisaties in het sociale domein.

Vanuit de centrale overheid is met de decentralisaties naar gemeenten nieuw beleid ingezet. Inzet is het terugdringen van de groei van de gespecialiseerde zorg, mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen, en betere en ontkokerde zorg en ondersteuning bieden. Burgers moeten eerder, laagdrempelig en dicht bij huis integrale hulp ontvangen en professionals moeten de mogelijkheden en kracht van burgers als vertrekpunt nemen. Professionele hulp is hierop aanvullend.

Participatiedebat 10 oktober 2016

Movisie, het Platform voor Sociale Vraagstukken en Stichting Lotje&co organiseerden over dit thema op maandagmiddag 10 oktober het Participatiedebat. Wat kunnen beleidsmakers, sociaal werkers en adviseurs leren van mensen voor wie de participatiemaatschappij nadelig uitpakt? Bekijk een impressie. Astrid van der Kooij was één van de sprekers.

Lees in onderstaand artikel (pdf) wat de decentralisaties betekenen voor het zorgintensieve gezin van Astrid.

Astrid van der Kooij was lid van het managementteam van Movisie. Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift Waardenwerk, mei 2016, en in verkorte versie in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, zomer 2016.