Veel bereikt met Goed voor Elkaar

artikel - 6 februari 2013
Afbeelding bij Veel bereikt met Goed voor Elkaar

Met het programma Goed voor Elkaar is de afgelopen vier jaar op lokaal niveau stevig geïnvesteerd in de versterking van mantelzorg en vrijwilligerswerkbeleid. De resultaten mogen er zijn. Ruim negentig procent van de gemeenten deed mee. Programmacoördinator Matthijs Terpstra van MOVISIE: 'Vrijwillige inzet en mantelzorg staan lokaal op de kaart.'

In drie jaar tijd deden 386 van de 415 gemeenten in Nederland mee aan Goed voor Elkaar. Matthijs Terpstra legt uit hoe Goed voor Elkaar werkt: 'Elke gemeente startte met een nulmeting. Daarmee werd de vraag beantwoord: waar staan we als het gaat om de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers? Daarna volgde één of meerdere adviesgespreken met een adviseur van een van de provinciale Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling. In drie jaar tijd voerden 49 adviseurs in totaal bijna 1400 adviesgesprekken met beleidsambtenaren van gemeenten.'

Landelijk beleid vrijwillige inzet lokaal vertaald

Met Goed voor Elkaar is de link gelegd tussen het landelijke beleid en de lokale setting. Terpstra: 'Na de invoering van de Wmo heeft het project ervoor gezorgd dat vrijwillige inzet en mantelzorg lokaal op de agenda staan. We hebben gezien dat er lokaal meer deskundigheid is.' Linda Stomphorst, beleidsmedewerker Welzijn uit Apeldoorn die deelnam aan het programma, vat het resultaat in haar gemeente als volgt samen: 'De nulmeting was heel verhelderend: het zette op een rij waar we stonden met ons vrijwilligerswerk en mantelzorgbeleid. En de basisfuncties hielpen om ordening aan te brengen in het beleid. Door er vervolgens over in gesprek te gaan met een externe adviseur word je gedwongen om kritisch stil te staan bij onderwerpen die anders te weinig aandacht krijgen.'

Niet klaar: impact decentralisatie nog onbekend

Is het nu klaar? 'Nee', zegt Terpstra uit volle overtuiging. 'Uit de adviesgesprekken van het laatste jaar kwam één vraagstuk met stip naar boven. Wat is de impact van de decentralisatie en bezuinigingen rond de AWBZ voor de thema’s vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid? Dit is een onderwerp dat vrijwel alle betrokkenen bezighoudt. Iedereen verwacht dat er meer en meer een beroep wordt gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers om de weggevallen voorzieningen voor kwetsbare groepen op te vangen. Hoe kun je daar als gemeenten een stimulerende rol in spelen?'

Prestatieveld @4-kaarten

Naar aanleiding van de basisfuncties voor vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn de Prestatieveld @4-kaarten ontwikkeld. Dit zijn leaflets die informatie geven over en voorbeelden geven van het in de praktijk brengen van de basisfuncties. Deze leaflets zijn in 2013 herzien. Bekijk de voorbeelden van het in de praktijk brengen van de basisfuncties vrijwilligerswerk en de basisfuncties mantelzorg.

Magazine Om te bewaren

 

In het eenmalig verschenen magazine ‘Om te bewaren’, voor gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, mantelzorgondersteuners en vrijwilligersorganisaties, leest u meer over de resultaten van vier jaar Goed voor Elkaar. Natuurlijk kijken we in het magazine ook vooruit. Wat betekenen de transities in het sociale domein voor het lokale vrijwilligers- en mantelzorgbeleid? Aan de hand van interviews, good practices en achtergrondartikelen biedt ‘Om te bewaren’ inspiratie, verdieping en tips. Bestel voor € 4,95 of download 'Om te bewaren' gratis als pdf.