Veel media-aandacht voor boek ‘1 op de 4’

23 november 2017

1 op de 4 Nederlanders is of was ooit slachtoffer van kindermishandeling of verwaarlozing. Waarom is dit zo’n lastig op te lossen probleem? Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken nodigde vooraanstaande wetenschappers, journalisten en professionals uit om het thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Met als resultaat het boek: ‘1 op de 4: kindermishandeling, een publiek probleem. Afgelopen vrijdag 17 november was de boekpresentatie, waaraan verschillende media aandacht besteedden.

Het boek ‘1 op de 4: kindermishandeling, een publiek probleem’ geeft antwoord op maatschappelijke kwesties door interviews, reportages, opiniestukken en wetenschappelijke bijdragen, en laat zo ruimte voor eerlijk debat. Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is een uitgave van Movisie.

Impressie van de boekpresentatie

De krantenkoppen gehaald

NRC publiceerde een interview met medesamensteller van het boek, Krijn van Beek. Van Beek is oud-secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en oprichter van Policy Design Studio, een adviesbureau in de publieke sector. Daarbij verscheen vrijdag nog een nieuwsitem in NRC én stond er een verwijzing op de voorpagina. 

De studie geeft een ontnuchterend beeld van hoe de zogenoemde ‘transformatie’ van de jeugdzorg in de praktijk werkt

Trouw schreef dat de decentralisatie van de jeugdzorg heeft gezorgd voor een cultuur van wantrouwen onder zorgprofessionals. Het stuk verscheen in de krant van zaterdag 18 november. Je kunt het artikel online lezen, mits je abonnee bent. 

Ze beschrijven letterlijk hoe chaotisch de vergaderingen verlopen, zoals hieronder ook in enkele voorbeelden is te lezen

Gehoord op de radio

Zaterdag 18 november sprak medesamensteller van het boek Krijn van Beek de voicemail van Rutte in tijdens bij WNL op zaterdag NPO Radio 1. Maandag 20 november spraken hoogleraar Majone Steketee en ervaringsdeskundige Kim van Laar bij Éen vandaag op Radio 1. Steketee is medesamensteller van het boek en onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut. Van Laar is directeur van Team KIM.

MDA++

Op Zorg+Welzijn verscheen een interview met Movisie-expert Hilde Bakker. Zij spreekt over de integrale gezinsaanpak MDA++. In deze aanpak werken professionals multidisciplinair en sectoroverstijgend. Bakker schreef samen met communicatieadviseur Hanan Nhass hoofdstuk 9 in het boek: 'Integrale gezinsaanpak MDA++'. Oog hebben voor partnergeweld en andere problemen binnen het gezin is cruciaal als je kindermishandeling effectief wilt aanpakken, schrijven de auteurs. Dit hoofdstuk is gratis te downloaden.

Download hoofdstuk

In de Week tegen Kindermishandeling

Op maandag 20 november gaf VWS-minister Hugo de Jonge het startsein voor de Week tegen Kindermishandeling. Hij verzekerde de aanwezigen dat huiselijk geweld en kindermishandeling prioriteit zijn. Tijdens deze startbijeenkomst werd ook een onderzoek naar de aanpak van gemeentelijke preventieve aanpak van kindermishandeling gepresenteerd aan de kinderombudsvrouw. In de Week worden ruim 150 activiteiten gehouden waarin het thema ‘verbind voor het kind’ centraal staat. Kijk voor meer informatie op de website van de Week tegen Kindermishandeling.