Veelgestelde vragen over Regenbooggemeenten

FAQ

Regelmatig komen bij het lhbtiqa+ team van Movisie vragen binnen over de Regenbooggemeenten, ook vaak Regenboogsteden genoemd, in Nederland. In dit overzicht geven we alvast een aantal antwoorden.

Wat is een Regenbooggemeente?

Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (lhbtiqa+). Vaak wordt ook naar deze gemeenten verwezen met 'Regenboogsteden', maar een Regenbooggemeente bestaat strikt genomen natuurlijk meestal uit een of enkele steden en een aantal dorpen.

Kan een gemeente zichzelf tot Regenbooggemeente uitroepen? Of is dit een beschermde naam?

Iedere gemeente kan zichzelf tot Regenbooggemeente uitroepen en lhbtiqa+ beleid ontwikkelen. 

Welke gemeenten in Nederland zijn Regenbooggemeente? 

De minister van onderwijs heeft met 55 gemeenten een intentieverklaring getekend, waarmee deze gemeenten aangeven zich actief in te zetten voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van lhbtiqa+ personen. Zie hiervoor dit overzicht. Maar er zijn nog veel meer gemeenten die zelfstandig lhbtiqa+ beleid ontwikkelen en zich tot Regenbooggemeente hebben uitgeroepen. Die gemeenten hebben we op Google Maps in kaart gebracht (met groene stip). Maar Movisie heeft niet al deze gemeenten in beeld – het kan goed zijn dat ook jouw gemeente een Regenbooggemeente is. Staat jouw gemeente er niet bij? Mail dan naar lhbtiqa@movisie.nl

Hoe kan mijn gemeente een Regenbooggemeente worden? 

Vaak is het op initiatief van de gemeenteraad, een betrokken wethouder, of een burgerinitiatief dat een gemeenten ervoor kiest om Regenbooggemeente te worden. Er zijn verschillende kleine gemeenten, zoals Huizen, Oldambt, Culemborg, en Heerhugowaard, waar ze actief lhbtiqa+ beleid hebben ontwikkeld, en zichzelf ook tot Regenboogstad hebben uitgeroepen. Kijk hier om te lezen hoe gemeente Huizen dit heeft aangepakt.

OCW heeft met 55 gemeenten een intentieverklaring getekend. Kan mijn gemeente zich hierbij aansluiten? 

Op 12 oktober 2018 hebben 54 Regenbooggemeenten een intentieverklaring getekend met het ministerie van OCW. Het ministerie heeft besloten alleen met de G50 deze samenwerking aan te gaan (en met de gemeenten die voor 12 oktober 2018, in een eerdere projectperiode, een intentieverklaring met OCW hadden ondertekend, en nu verder wilden). Helaas komen andere gemeenten niet in aanmerking voor subsidie van OCW.

Onze gemeenteraad heeft een motie aangenomen om Regenbooggemeente te worden. Kan de gemeente nu ook subsidie krijgen van OCW? 

Nee, niet iedere gemeente kan aanspraak maken op subsidie. OCW heeft ervoor gekozen om alleen de G50 in het kader van die intentieverklaring ook subsidie te verstrekken. Daarbij is het ook de bedoeling dat deze gemeenten hun ervaringen regionaal delen. Kijk op deze kaart welke gemeente in de regio als inspiratiebron kan dienen voor je gemeente. 

Waar kan ik informatie vinden over het ontwikkelen van lhbtiqa+ beleid?

Op de themapagina www.movisie.nl/lhbtiqa staat veel informatie over het ontwikkelen van lhbtiqa+ beleid. Veel informatie is te vinden in de Regenbooggids voor gemeenten. Daarnaast zijn er voor specifieke thema’s tal van handreikingen, bijvoorbeeld over Gratis lhbtiqa+ beleid. Voor meer materialen verwijzen we je graag naar dit overzicht

Wat kan Movisie bieden aan gemeente? 

Movisie organiseert regelmatig bijeenkomsten voor gemeenten, belangenorganisaties, en geïnteresseerde partijen over lhbtiqa+ beleid. Voor geïnteresseerde raadsleden, wethouders en beleidsmedewerkers organiseren wij ook regelmatig een workshop of bijeenkomst voor startende gemeenten over het ontwikkelen van lhbtiqa+ beleid. Interesse en meer weten over de eerstvolgende bijeenkomst? Mail dan naar lhbtiqa@movisie.nl.

Hoe blijf ik op de hoogte van relevante ontwikkelingen rond lhbtiqa+ beleid? 

Movisie verstuurt regelmatig de RegenboogUpdate met informatie over handreikingen, onderzoeken, e-learning modules, bijeenkomsten, en inspiratie op het gebied van lhbtiqa+.

Meld je aan

Waarom kiezen gemeenten ervoor om lhbtiqa+ beleid te ontwikkelen?   

Hieronder staan argumenten van verschillende gemeenten uit collegeprogramma’s en actieprogramma’s om in te zetten op structureel lhbtiqa+ beleid: 
* Maatschappelijk klimaat van tolerantie en verdraagzaamheid van lhbtiqa+ personen verbeteren. 
* Streven naar een inclusieve samenleving met ruimte voor diversiteit.
* Inzetten op veiligheid van lhbtiqa+ personen achter de voordeur en in de openbare ruimte. 
* Internationaal aandacht vragen voor rechten van lhbtiqa+ personen. 
* Bevorderen van weerbaarheid van lhbtiqa+ personen.
* Intimidatie en geweld tegen lhbtiqa+ personen bestrijden. 
* Gemeente wil herkenbaar zijn voor alle burgers zonder onderscheid. 
* Verhogen aangifte en meldingsbereidheid van discriminatie en geweld. 
* Bijdragen aan een veilige schoolomgeving. 
* Recht op gelijke behandeling. 
* Voorkomen moet worden dat minderheden worden onderdrukt, de veiligheid van burgers moet worden bevorderd.