Een veerkrachtig 2021 gewenst

28 december 2020

Het jaar 2020 gaat als een bijzonder jaar de boeken in en zal in de decennia die komen ook zo door ons worden herinnerd. De kleine eerste berichtjes in de kranten van begin 2020 over een nieuw ontdekt virus in China werden door veel lezers overgeslagen. Hoe anders hadden we het gelezen als we toen in de naaste toekomst hadden kunnen kijken. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en hopen we collectief op een snel beschikbaar en goed werkend, veilig vaccin. We verlangen naar sociaal contact, naar onbeperkt mondkapjesvrij bezoek, naar het elkaar weer gewoon kunnen aanraken.

Het afgelopen jaar is heel zwaar geweest voor de mensen voor wie wij werken. Zij raakten hun baan kwijt, of konden maanden lang niet meer naar hun werk of hun dagbesteding. Huiselijk- en seksueel geweld nam toe. Veel mensen vereenzaamden. Mantelzorgers raakten overbelast. De spanning tussen groepen mensen in onze samenleving liep hoog op. En Covid-19 legde al bestaande scheidslijnen in de samenleving dieper en schrijnender bloot. 

We hebben ook veerkracht in onze samenleving gezien. De grote vraag is hoe die kan worden versterkt en bestendigd. Daar ligt een cruciale taak voor Movisie. Immers, inzichten vanuit bewezen aanpakken zijn hierin onontbeerlijk. En daarover beschikken we, over kennis om burgers en hun verbanden te versterken, over hoe je kunt investeren in een stevige sociale basis en in het tegengaan van ongewenste polarisatie.
 
Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor alles wat we in het afgelopen jaar samen met onze partners hebben kunnen doen om de sociale gevolgen van Covid-19 voor mensen in een kwetsbare positie te verminderen of te verzachten. Dat heeft veel gevraagd van onze gezamenlijke creativiteit en flexibiliteit. Maar we hebben er de schouders onder gezet. We zijn met elkaar ook nieuwe en hechtere samenwerkingsverbanden aangegaan, waardoor we echt impact hebben gemaakt.

Komend jaar staan er weer veel nieuwe uitdagingen op ons te wachten. Maar met de kwaliteit en de passie van onze professionals en het wederzijds respect voor ieders bijdrage, zoals ik die in het afgelopen jaar heb ervaren, zie ik die uitdagingen met veel vertrouwen tegemoet. 

Voor nu wens ik jullie allemaal een veerkrachtig 2021!

Janny Bakker-Klein
Voorzitter RvB Movisie