Veiligere steden voor vrouwen en meisjes: werken aan beleid dat écht werkt

Net als alle jonge vrouwen en gender non-conforme mensen heb ik er vaak genoeg mee te maken: commentaar, opmerkingen, ongewenste aanrakingen of erger. Zo vaak, dat het me soms niet eens meer opvalt. Op straat of tijdens het uitgaan moet ik steeds weer nadenken hoe ik reageer (of niet reageer).

En dat kost energie. En soms is het eng. Dus ik pas me aan. Ik denk na over op welke plekken ik fijn uit kan gaan, welke fietsroute prettig is, waar ik met vrienden afspreek. En ik wil dat niet: ik wil naar de supermarkt gaan en niet van iemand horen dat ik ‘vrolijker moet kijken’, ik wil uitgaan waar ik wil, en ik wil 's nachts in stilte onder de sterren door een park fietsen!

Op naar veiligere steden 

Gelukkig is er steeds meer bewustwording en zijn veel gemeenten bezig met plannen en activiteiten om de veiligheid en vrijheid op straat en in het uitgaansleven te vergroten. En Movisie gaat daarbij helpen. Binnen het programma Veilige Steden gaan we 20 steden ondersteunen op dit thema. Met onze kennis over de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes helpen we gemeenten bij het maken van beleid dat echt werkt, samen met de lokale organisaties.  

Orange the World

Van 25 november tot 10 december vraagt de wereldwijde campagne Orange the World aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook Movisie doet mee. In artikelen delen we onze kennis over de preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar hebben we vanuit Movisie speciale aandacht voor geweld bij scheidingen en de veiligheid van meisjes en vrouwen in steden.  

We zien nu dat gemeenten allemaal hun eigen aanpak kiezen. Dat is ook logisch, want elke gemeente heeft een eigen lokale context waarin het probleem op een andere manier speelt. Bij sommige gemeenten is er bijvoorbeeld meer intimidatie in het uitgaansleven, bij andere speelt het meer op straat. Ook zijn er in elke gemeente andere doelgroepen die aandacht nodig hebben en werken er andere organisaties. Het mooie van dit programma is dat we ervoor kunnen zorgen dat gemeenten van elkaar kunnen leren. En dat de aanpakken worden gekozen die in een specifieke gemeente ook het meeste effect zullen hebben.

We gaan ervoor zorgen dat de aanpakken worden gekozen die in een specifieke gemeente ook het meeste effect zullen hebben

Nieuwe handreiking

We richten ons met onze eerste handreiking op ‘do’s en dont’s bij de aanpak van seksuele intimidatie en geweld in het uitgaansleven’. Daarbij zetten we de belangrijkste uitgangspunten (gebaseerd op kennis over wat werkt) op een rij. Er is namelijk veel kennis, maar het probleem is dat de kennis versnipperd is en niet altijd overzichtelijk gepresenteerd. Daar willen we verandering in brengen. Het zou ook mooi zijn als gemeenten elkaar in de komende periode steeds beter weten te vinden en de kennis goed kunnen delen, zodat er meer eenheid in de aanpak ontstaat en de aanpak zo effectief mogelijk wordt. We focussen dus op onderbouwde aanpakken én het monitoren van resultaten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle groepen worden bereikt, zoals vrouwen van kleur en lhbtiqa+ personen. En nog een speerpunt: bij preventie moet de nadruk ook op plegers liggen: hoe zorg je ervoor dat zij ander gedrag gaan vertonen?

Landelijke ontwikkelingen

Daarnaast spelen in de komende periode een aantal belangrijke ontwikkelingen op nationaal niveau. Zo heeft de overheid het Nationale Actieprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld ingesteld, waarvoor vier ministeries een gecoördineerde aanpak hebben opgezet. En in 2024 gaat de nieuwe Wet seksuele misdrijven in. Wij zorgen ervoor dat de behoeften van gemeenten goed in deze ontwikkelingen worden meegenomen. En dat de gemeenten goed op de hoogte zijn van hoe zij kunnen bijdragen aan de landelijke ontwikkelingen.

De juiste adviezen

Ik ben trots dat ik aan dit programma mag bijdragen als projectleider, want ik weet hoe vervelend het is om straatintimidatie mee te maken, en hoeveel impact het kan hebben op je dagelijkse gevoel van vrijheid. Ik ben echt gedreven om daarin verandering voor elkaar te krijgen. Ik ken veel verschillende aanpakken en organisaties, dus ik kan gemeenten goed in contact brengen en inspireren. Persoonlijke ervaring en wetenschappelijke kennis kan ik dus goed combineren. Overigens doe ik het niet alleen: we hebben een heel mooi en divers team waarin allerlei expertises aanwezig zijn. Over lhbtiqa+ personen en beleid gericht op deze groep, en over werken met mensen met een migratieachtergrond. Maar we hebben bijvoorbeeld ook kennis en ervaring over het faciliteren en stimuleren van samenwerking met lokale groepen, of samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen. Ik voel echt dat we elkaar heel goed aanvullen en zo de juiste kennis en adviezen kunnen geven aan de gemeenten. Ik kijk ontzettend uit naar de veranderingen de komende jaren!

Djoeke Ardon - projectleider programma Veilige Steden