Verbeteren mantelzorgondersteuning: ‘Oplossingen zitten op meerdere fronten’

Hoe zorg je voor betere ondersteuning van mantelzorgers van ouderen thuis? In het programma In voor mantelzorg-thuis, een samenwerking tussen Vilans en Movisie, gingen we aan de slag in zo'n dertig lerende praktijken. Dat leverde een schat aan verbeteringen en tools op. Roos Scherpenzeel, programmaleider van In voor mantelzorg-thuis bij Movisie, deelt de belangrijkste lessen.

Verbetering van de samenwerking tussen informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers) en formele zorg (professionals en organisaties), met als resultaat: betere ondersteuning van mantelzorgers. Dat was het hoofddoel van de lerende netwerken die de laatste drie jaar aan de slag gingen, onder leiding van Movisie en Vilans.

Wat werkt wél?

‘We weten allang waar mantelzorgers behoefte aan hebben: goede ondersteuning zodat ze niet overbelast raken of zelfs omvallen. En: goede samenwerking met – en tussen – professionals, zodat ze bijvoorbeeld niet tien keer hun verhaal hoeven te doen of van het kastje naar de muur worden gestuurd’, zegt Scherpenzeel. ‘Dan denk je misschien: dan doe je dat toch gewoon? Maar het is complexer dan dat. Er zijn namelijk heel veel partijen op veel verschillende gebieden en niveaus bij betrokken.’

Leestip | Kennismagazines In voor mantelzorg-thuis

Alle geleerde lessen uit het programma In voor mantelzorg-thuis hebben we gebundeld in zes online kennismagazines boordevol boeiende verhalen, nuttige tips en handige tools. In ieder magazine staat een ander thema centraal, bijvoorbeeld respijtzorg of de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers.

Naar de magazines

Waarderend veranderen

In de lerende praktijken werd aan de hand van experimenten gewerkt aan verbetering van de samenwerking op drie niveaus: achter de voordeur (in de één-op-één relatie tussen mantelzorgers en professionals), tussen betrokken professionals onderling en op buurt- wijk- of gemeenteniveau. Elke plek werkte aan een eigen thema, maar overal werd gebruik gemaakt van de aanpak ‘Waarderend veranderen’ vertelt Scherpenzeel. ‘Vaak wordt er gekeken naar: wat werkt niet en hoe gaan we dat verbeteren? Bij Waarderend veranderen draai je het om en kijk je naar wat er wél al dat werkt. Vervolgens onderzoek je hoe je dat kan versterken en vergroten.’ Dat leverde veel op, aldus Scherpenzeel. 

Lees de geleerde lessen in het interview op Zorg+Welzijn.