‘Verbetering van interventies breng je met tegenspraak teweeg’

27 augustus 2020

De databank Effectieve sociale interventies voor het sociaal domein bestaat tien jaar. Inmiddels staan er zo’n 137 uitgebreide beschrijvingen van effectieve interventies in. Het doel: ‘Kwaliteitsverbetering van het uitvoerend werk’, zegt Peter Rensen, programmaleider Effectiviteit en vakmanschap van Movisie. Op zoek naar de kracht van het sociaal werk.

De Luisterlijn, Maatschappelijke opvang in zelfbeheer en de Gay-straight alliance zijn sociale interventies in de databank Effectieve sociale interventies die programmaleider Peter Rensen aan het hart gaan. ‘Omdat ze laten zien wat een interventie kan doen met mensen’, zegt Rensen. Hij is vanaf het begin – tien jaar geleden – betrokken bij de oprichting en invulling van de databank Effectieve sociale interventies. ‘Gedragsverandering is echt lastig. Vaak zie je dat het effect van een interventie groter is als de doelgroep zelf een actieve rol speelt in de aanpak.’

Lees verder op Zorg + Welzijn

Dit artikel is een korte versie van een artikel dat eerder op de website van Zorg + Welzijn.nl verscheen.

Lees het volledige artikel