Een verblijfsstatus? Dan ook een zorgverzekering!

19 december 2018

De medische zorg voor vluchtelingen wordt geregeld via het COA (Centraal Opvang Asielzoekers). Op het moment dat vluchtelingen een verblijfsstatus krijgen, verandert de situatie. Ze hebben dan geen recht meer op medische zorg via het COA, maar moeten zelf een Nederlandse basisverzekering afsluiten.

Verzekeren vanaf de datum van de beschikking

Statushouders zijn verplicht een basisverzekering af te sluiten. Iemand moet zich verzekeren vanaf het moment van de beschikkingsdatum. Dat is de datum waarop de IND beslist dat de verblijfsvergunning is verleend. Ligt deze datum in het verleden? Geen probleem, de verzekering start altijd automatisch vanaf de beschikkingsdatum.

Een zorgverzekering. Hoe regel je dat?

Voorwaarde voor het afsluiten van een zorgverzekering is een verblijfsvergunning. Daarnaast heeft de statushouder een inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen) nodig. De verzekering moet afgesloten worden binnen 4 maanden na de start van de verzekeringsplicht (zie kader). De zorgverzekering gaat dan in met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de verzekeringsplicht is ontstaan.

Een zorgverzekering, dan ook zorgtoeslag!

Meerderjarige statushouders moeten premie betalen vanaf het moment dat zij verzekeringsplichtig zijn. De meeste statushouders hebben echter een laag inkomen en hebben recht op zorgtoeslag. Zorgtoeslag kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Onbekend met het begrip verzekeren

Mensen die nieuw in Nederland zijn kennen het begrip verzekeren vaak niet. Ze zijn niet gewend om voor iets te betalen waar ze geen gebruik van maken. We horen dan ook wel, zegt Herman van t Land van Zorgverzekeringslijn, dat mensen per 1 januari hun verzekering opzeggen en geen nieuwe afsluiten. Ze realiseren zich niet dat het in Nederland verplicht is om je voor zorgkosten te verzekeren en riskeren een boete van het CAK.

Download hier de flyer Financiële kwetsbaarheid nieuwkomers

Verzekeringsplicht: het recht op een Nederlandse zorgverzekering

Zorgverzekeraars mogen voor de Nederlandse basisverzekering alleen verzekerden accepteren die verzekeringsplichtig zijn. De verzekeringsplicht van statushouders eindigt als hun verblijfsvergunning niet meer geldig is. Als de zorgverzekeraar constateert dat iemand niet verzekeringsplichtig is, wordt de zorgverzekering met terugwerkende kracht beëindigd. De premie die iemand al betaald heeft, wordt terugbetaald. De zorgverzekeraar vergoedt dan ook de zorgkosten niet.

Let op! Als verlenging tijdig is aangevraagd, maar er nog niet op beslist is dan blijft men verzekeringsplichtig. De verzekerde kan dan gewoon zijn basisverzekering houden.

Vragen over het afsluiten van een zorgverzekering?

Neem dan contact op met Zorgverzekeringslijn.
Telefoonnummer: 0800 64 64 644
Email: info@zorgverzekeringslijn.nl
Website: www.zorgverzekeringslijn.nl

Logo van zorgverzekeringslijn