Vergroot in vijf stappen de effectiviteit van uw sociale interventie

9 Oktober: Masterclass door Wat-werkt expert Marijke Booijink
artikel - 12 september 2017

Op 9 oktober geeft Marijke Booijink alweer voor de vijfde keer dit jaar de gewilde Masterclass Op weg naar een effectieve sociale interventie. Eerder vonden deze masterclasses op verzoek van een gemeente of welzijnsorganisatie op locatie plaats. Deze maal is de masterclass in Utrecht toegankelijk voor ieder die belangstelling heeft.

Elk jaar vinden meer en meer bezoekers de databank Effectieve sociale interventies, waaraan Booijink meewerkt. Booijink is dan ook Wat-werkt expert. We stelden haar vijf vragen rond de masterclass: Op weg naar een sociale interventie.

Wat stak je zelf op van de door jou verzorgde masterclasses?

Het leuke aan de masterclasses is dat het werk van de deelnemers zelf centraal staat. Aan de hand van vijf van hun projecten of interventies gaan we aan de slag met vijf bouwstenen voor een effectieve interventie. De deelnemers vullen voor hun eigen project een QuickScan in op basis waarvan zij zicht krijgen welke kwaliteitsstappen op weg naar een effectieve interventie ze al gemaakt hebben en waar verbeterkansen liggen. Afhankelijk van de uitkomsten bekijk ik welke interventies zich lenen om met de bouwstenen te oefenen. We kijken wat de deelnemer al gedaan heeft en maken vervolgens gezamenlijk een volgende stap. Elk project heeft zijn eigen uitdagingen. Ook zelf leer ik er steeds opnieuw van.

Meer weten over de vijf bouwstenen voor een effectieve sociale interventie?

Wat kunnen de deelnemers van je masterclass verwachten?  

We gaan lekker actief aan de slag. Juist daardoor ontstaat een beter begrip van de meerwaarde van elk der bouwstenen voor je eigen project. Je ervaart het. Ook is het een leuke kennismaking met projecten van collega organisaties.

Er zijn nog veel misverstanden in het veld over effectieve interventies. Kun je een misverstand ontkrachten?

Bij effectieve interventies denken veel mensen gelijk aan ingewikkeld en duur effectonderzoek. Terwijl de basis voor een effectieve interventie gelegd wordt met een goede beschrijving (bouwsteen 1) en een logische onderbouwing (bouwsteen 2) van wat je doet: waarom werkt het? En het verder aanscherpen van je project aan de hand van een evaluatie van de praktijkervaringen (bouwsteen 3). Daar liggen de meeste kansen voor kwaliteitsverbetering en het vergroten van de effecten van je project voor je doelgroep.

De masterclass als verdieping

Deze masterclass biedt verdieping op de informatie uit de webinar of de digitale publicatie over de vijf bouwstenen voor een effectieve sociale interventie. 

Wat vind jij de meerwaarde als je je eigen al succesvolle sociale interventie verder kunt onderbouwen?

Het draait allemaal om de doelgroep die je zo goed mogelijk wilt ondersteunen. En belangrijke maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, overbelaste mantelzorgers, huiselijk geweld, werkloosheid en armoede die je zo goed mogelijk wilt oplossen. Je wilt zo veel mogelijk impact met je projecten. Het kan altijd nog succesvoller. De bouwstenen uit de masterclass zijn daarvoor een hulpmiddel.

In de masterclass is ruimte voor ‘alle deelnemers om te stralen en te groeien’. Wanneer ben je zelf tevreden?

Ik vind het leuk te merken dat deelnemers aan het eind van de masterclass toch anders naar hun eigen project kijken. En zich geïnspireerd voelen om zelf verder te gaan met de opdrachten en links naar de ondersteunende producten die ik beschikbaar stel. Het geeft een kick wanneer het lukt om een verbinding te maken tussen de kennis over effectieve interventies en de praktijk van de deelnemers.